31. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine (EU) (NPR)    

2.    a)    Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine
       b)    Prijedlog odluke o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja    

3.    Prijedlog uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (EU) 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (EU) 

5.    Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2012. do 2015. godine, za 2015. godinu 

6.    Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za olakšice za 2015. Godinu

7.    Izvješće o radu Odbora za državnu službu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine 

8.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zaboku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak     

9.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, za ostvarivanje prava na stipendije sukladno Zakonu o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata   

10.    Prijedlog odluke o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja     

11.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu    

12.    Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu unutarnjih poslova za novo zapošljavanje na određeno vrijeme 

13.    Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom prometu 
14.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mongolije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica                                     
15.    Prijedlog zaključka o odobrenju zapisnika o XIX. zasjedanju Stalne hrvatsko mađarske komisije za vodno gospodarstvo. 
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.    Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a)    Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 18. srpnja 2016. godine
b)    Vijeće za vanjske poslove (FAC), 18. srpnja 2016. godine 

2.    Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu                    

3.    Kadrovska pitanja 

4.    Informacije, pitanja i prijedlozi.