33. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlog uredbe o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

2.     Prijedlog odluke o pokretanju projekta e-Poslovanje 

3.    Prijedlog odluke o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine (EU) 

4.    Prijedlog uredbe o snimanju iz zraka

5.    Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu 

6.    Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja  
                                                   
7.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma Novi Vinodolski 

8.    Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 2026, u k.o. Donji Kraljevec 

9.    Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za:

9.1.    crpljenje mineralnih voda za proizvodnju mineralne vode, radi prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunar ZK-5)
9.2.    crpljenje mineralnih voda s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunari: B-7 i B-8)
9.3.    zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunar ZL-2) 
9.4.    zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunar ZK-3)
9.5.    zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu i za tehnološke i slične potrebe s društva Podravka d.d., Koprivnica  na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunari: BJ-1, BJ-2 i ZK-7)
9.6.    zahvaćanje pitke vode (prirodne izvorske vode) radi prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunar ZK-8)
                                            
10.    Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine   
 
11.    Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za praćenje epidemiološkog stanja i prevenciju influence ptica („Ptičja gripa“)  
 
12.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“ za sklapanje ugovora o nabavi plovila na električni pogon s izabranom Zajednicom ponuditelja 

13.    a)    Prijedlog odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (NPR)                                
          b)    Prijedlog odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NPR)
 
14.    Prijedlog odluke o popisu neporeznih davanja koja će se ukinuti i/ili smanjiti u 2016. I 2017. godini (NPR)          
    
15.    Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima     

16.    Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:

a)    Gradu Gospiću kod Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
b)    Gradu Cresu kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka
c)    Istarskoj županiji kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

17.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za lipanj 2016. godine     

18.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 
19.    Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje financiranja broda za prijevoz vagona Nov. 533, čiju gradnju je s kupcem ugovorilo društvo Uljanik d.d.     

20.    Izvješće o provedbi procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine (NPR)     
             
21.    Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša za 2015. godinu 
        
22.    Izvješće o provedbi Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine, za 2015. godinu 

23.    Prijedlog zaključka o potrebi planiranja financijskih sredstava za 2. fazu realizacije projekta Kliničkog bolničkog centra Rijeka - izgradnja objekata i nabava opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak 

24.    Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service Centru
 
25.    Prijedlog odluke o isporuci 1.000 setova prve pomoći iz strateških robnih zaliha Hrvatskom Crvenom križu za potrebe upućivanja humanitarne pomoći Turskom Crvenom polumjesecu za zbrinjavanje izbjeglica iz Sirije  
  
26.    Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda  
 
27.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima  

28.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2016. godini  
   
29.    Prijedlog zaključka u vezi s Preporukom Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima
   
30.    Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
 
31.    a)    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak
         b)        Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o Izvješću o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak     

32.    Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području zaštite okoliša i održivog razvoja 
                                            
33.    Prijedlog odluke o objavi Memoranduma o suglasnosti o očuvanju migratornih ptica grabljivica u Africi i Euroaziji.     

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.    Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije od 26. svibnja 2016. godine:

a)    br. 2016/0341, u vezi s ugovorima o potrošačkim kreditima
b)    br. 2016/0342, u vezi s dodjelom ugovora o koncesiji
c)    br. 2016/0343 i 2016/0344, u vezi s javnom nabavom
d)    br. 2016/0345, u vezi s autorskim pravom i srodnim pravima
e)    br. 2016/0346, u vezi s upotrebom i nadzorom eksploziva              

2.    Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom:

a)     Odluke o prijamu službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna (Narodne novine, broj 25/00, predlagatelj: Nenad Vurušić) 
b)     Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 114/14, predlagatelj: Stjepan Brkić)
c)     Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 114/14, predlagatelj: Nenad Vurušić)    

3.    Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                                 
4.    Kadrovska pitanja
5.    Informacije, pitanja i prijedlozi.
                 

Dokumenti