33. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Prijedlog projekta "Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima"
 2. Strategija za pomoć Svjetske banke Republici Hrvatskoj od 2004. do 2007.
 3. Točka 3.
  1. Informacija o početku pripreme, predstojećim obvezama i rokovima Predpristupnog ekonomskog programa (PEP)
  2. Informacija o početku pripreme i predstojećim obvezama Nacionalnog fonda u okviru Ministarstva financija
 4. Prijedlog zaključaka o otkupu pšenice roda 2004. godine
 5. Prijedlog uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (EU)
 6. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova iz 1958. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 7. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Europskog sporazuma o zaštiti televizijskih programa iz 1960. godine s pripadajućim protokolima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 8. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Europskog sporazuma o sprječavanju programa emitiranog iz postaja izvan državnog područja iz 1965. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 9. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Europske konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 10. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
 11. Nacrt konačnog prijedloga zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju
 12. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Obiteljskog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 13. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 14. Prijedlog plana prijama vježbenika u državnu službu za 2004. godinu
 15. Prijedlog za odobrenje sredstava Savezu udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Zagreba, za potporu održavanja 2. Međunarodne regionalne konferencije o nestalim osobama na području bivše Jugoslavije (listopad 2004. godine)
 16. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji u borbi protiv kriminala
 17. Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Tunis:
  1. o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
  2. o trgovinskoj suradnji
 18. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta Ministara Ukrajine o uzajamnoj zaštiti tajnosti podataka
 19. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti
 20. Prijedlog odluke o objavi Administrativnog ugovora za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju


Prijedlog projekta "Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima"

Strategija za pomoć Svjetske banke Republici Hrvatskoj od 2004. do 2007.

Točka 3.
 1. Informacija o početku pripreme, predstojećim obvezama i rokovima Predpristupnog ekonomskog programa (PEP)
 2. Informacija o početku pripreme i predstojećim obvezama Nacionalnog fonda u okviru Ministarstva financija


Informacija o početku pripreme, predstojećim obvezama i rokovima Predpristupnog ekonomskog programa (PEP)

Informacija o početku pripreme i predstojećim obvezama Nacionalnog fonda u okviru Ministarstva financija

Prijedlog zaključaka o otkupu pšenice roda 2004. godine

Prijedlog uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (EU)

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova iz 1958. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Europskog sporazuma o zaštiti televizijskih programa iz 1960. godine s pripadajućim protokolima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Europskog sporazuma o sprječavanju programa emitiranog iz postaja izvan državnog područja iz 1965. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Europske konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Nacrt konačnog prijedloga zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Obiteljskog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog plana prijama vježbenika u državnu službu za 2004. godinu

Prijedlog za odobrenje sredstava Savezu udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Zagreba, za potporu održavanja 2. Međunarodne regionalne konferencije o nestalim osobama na području bivše Jugoslavije (listopad 2004. godine)

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji u borbi protiv kriminala

Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Tunis:
 1. o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 2. o trgovinskoj suradnji


o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

o trgovinskoj suradnji

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta Ministara Ukrajine o uzajamnoj zaštiti tajnosti podataka

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti

Prijedlog odluke o objavi Administrativnog ugovora za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju

Dokumenti