34. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Prijedlog izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu, za prvo polugodište 2004. godine
 2. Prijedlog programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja u razdoblju od 2004. do 2008. godine
 3. Prijedlog strategije razvoja industrijske prerade drva i papira
 4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena
 5. Prijedlog odluke o naknadi štete nastale uništavanjem usjeva hibridnog kukuruza koji sadrži genetski modificirani organizam
 6. Točka 6.
  1. Prijedlog odluke o osnivanju služnosti na šumskom zemljištu radi podizanja višegodišnjih nasada
  2. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o podizanju višegodišnjih nasada na šumskom zemljištu
 7. Točka 7.
  1. Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za izradu novog zakona o javnoj nabavi - materijali će biti objavljeni naknadno
  2. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o sklapanju Izmjene br. 3 Okvirnog sporazuma za autocestu Bregana-Zagreb-Dubrovnik
  3. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. za sklapanje Izmjene br. 3 Ugovora o građenju autoceste Bregana-Zagreb-Dubrovnik
 8. Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske u 2003. godini i početkom 2004. godine
 9. Prijedlog provedbenog programa donošenja tehničkih propisa koji propisuju tehničke zahtjeve za proizvode ili skupine proizvoda u svrhu usklađivanja tehničkog zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom novog pristupa Europske zajednice za 2004. godinu (EU)
 10. Prijedlog nacionalnog izvješća o provedbi ciljeva Milenijske deklaracije Ujedinjenih naroda
 11. Nacrt prijedloga zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 12. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Čile o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 13. Točka 13.
  1. Prijedlog uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (EU)
  2. Prijedlog uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke(EU)
 14. Prijedlog uredbe o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
 15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda
 16. Točka 16.
  1. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih i znanstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama za 2004. godinu
  2. Prijedlog za odobrenje sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih i znanstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama za 2004. godinu
 17. Prijedlog Hrvatskog kajakaškog saveza za prihvaćanje pokroviteljstva nad Svjetskim seniorskim prvenstvom u kajaku i kanuu na mirnim vodama – Zagreb 2005 (Zagreb, 25. do 28. kolovoza 2005. godine)
 18. Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom kajakaškom savezu za održavanje i podrške kandidaturi Hrvatskog kajakaškog saveza za organizaciju Svjetskog kupa u kajaku i kanuu na mirnim vodama – Zagreb 2006 i 2007
 19. Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom savezu hokeja na ledu za održavanje IIHF Svjetskog prvenstva u hokeju na ledu, divizija II (Zagreb, travanj 2005. godine)


Prijedlog izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu, za prvo polugodište 2004. godine

Prijedlog programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja u razdoblju od 2004. do 2008. godine

Prijedlog strategije razvoja industrijske prerade drva i papira

Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

Prijedlog odluke o naknadi štete nastale uništavanjem usjeva hibridnog kukuruza koji sadrži genetski modificirani organizam

Točka 6.
 1. Prijedlog odluke o osnivanju služnosti na šumskom zemljištu radi podizanja višegodišnjih nasada
 2. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o podizanju višegodišnjih nasada na šumskom zemljištu


Prijedlog odluke o osnivanju služnosti na šumskom zemljištu radi podizanja višegodišnjih nasada

Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o podizanju višegodišnjih nasada na šumskom zemljištu

Točka 7.
 1. Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za izradu novog zakona o javnoj nabavi - materijali će biti objavljeni naknadno
 2. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o sklapanju Izmjene br. 3 Okvirnog sporazuma za autocestu Bregana-Zagreb-Dubrovnik
 3. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. za sklapanje Izmjene br. 3 Ugovora o građenju autoceste Bregana-Zagreb-Dubrovnik


Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za izradu novog zakona o javnoj nabavi - materijali će biti objavljeni naknadno

Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o sklapanju Izmjene br. 3 Okvirnog sporazuma za autocestu Bregana-Zagreb-Dubrovnik

Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. za sklapanje Izmjene br. 3 Ugovora o građenju autoceste Bregana-Zagreb-Dubrovnik

Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske u 2003. godini i početkom 2004. godine

Prijedlog provedbenog programa donošenja tehničkih propisa koji propisuju tehničke zahtjeve za proizvode ili skupine proizvoda u svrhu usklađivanja tehničkog zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom novog pristupa Europske zajednice za 2004. godinu (EU)

Prijedlog nacionalnog izvješća o provedbi ciljeva Milenijske deklaracije Ujedinjenih naroda

Nacrt prijedloga zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Čile o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Točka 13.
 1. Prijedlog uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (EU)
 2. Prijedlog uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke(EU)


Prijedlog uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (EU)

Prijedlog uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke(EU)

Prijedlog uredbe o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda

Točka 16.
 1. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih i znanstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama za 2004. godinu
 2. Prijedlog za odobrenje sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih i znanstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama za 2004. godinu


Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih i znanstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama za 2004. godinu

Prijedlog za odobrenje sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih i znanstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama za 2004. godinu

Prijedlog Hrvatskog kajakaškog saveza za prihvaćanje pokroviteljstva nad Svjetskim seniorskim prvenstvom u kajaku i kanuu na mirnim vodama – Zagreb 2005 (Zagreb, 25. do 28. kolovoza 2005. godine)

Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom kajakaškom savezu za održavanje i podrške kandidaturi Hrvatskog kajakaškog saveza za organizaciju Svjetskog kupa u kajaku i kanuu na mirnim vodama – Zagreb 2006 i 2007

Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom savezu hokeja na ledu za održavanje IIHF Svjetskog prvenstva u hokeju na ledu, divizija II (Zagreb, travanj 2005. godine)

Dokumenti