37. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Otvoreni dio sjednice:


1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o zaštiti životinja (EU)                                                     
 
3.          Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)                                  
 
4.         Prijedlog odluke o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.- 2015. godine                                     
 
5.         a)         Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
b)         Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora                          
 
6.         Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split Splitsko-makarskoj nadbiskupiji                                                                        
 
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sali za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka                                                         
 
8.         a)         Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2016. godinu
b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopunu Statuta Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu                                                                                        
 
9.          Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2016. godinu   
 
10.       Godišnja izvješća o državnim potporama za:
 
            a)         2014. godinu
            b)        2015. godinu                                                                                             
 
11.       Izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza u razdoblju 2014. - 2016. godine
                                                                                                                                         
12.       Izvješće o vođenim pregovorima za potpisivanje Dodatnog protokola između Republike Hrvatske i Republike Moldove o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Moldove o  poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
                                                                                                                                     
13.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda                                                         
 
14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 40. jubilarnim međunarodnim skupom MIPRO 2017 (Opatija, 22. do 26. svibnja 2017. godine). 

 

Zatvoreni dio sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
1.1.      Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 18. svibnja 2017. godine                                                                                   
1.2.      Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 18. svibnja 2017. godine
1.3.      Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 19. svibnja 2017. godine                                                                                       
1.4.      Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC Article 50), 22. svibnja 2017. godine                                                                                                   
1.5.      Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 22. i 23. svibnja 2017. godine                                                
1.6.      Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 23. svibnja 2017. godine                                                                                            
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske (tajno)          
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                                          
 
4.         Kadrovska pitanja
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti