4. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 
1.         Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji   (usmeno izvješće) 
 
2.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za proglašenje Grada Vukovara mjestom posebnog pijeteta
 
3.         Prijedlog zaključka u vezi s darovanjem nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Vukovaru
                                  
4.         Prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru
 
5.         Prijedlog zaključka u vezi s izradom Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara, za razdoblje od 2017. do 2021. godine
 
6.         Prijedlog zaključka u vezi s obnovom vukovarskog vodotornja
 
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se odobrava korištenje prekoračenja po transakcijskom računu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorenom kod Hrvatske poštanske banke d.d.
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
9.         Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, s prijedlogom projekcija za 2017. i 2018. godinu 
                                                          
            9.1.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih
                        korisnika za 2016. godinu, s prijedlogom projekcija za 2017. i 2018. godinu za: 
                        a)   Hrvatske vode
                        b)   Hrvatske ceste
                        c)   Centar za restrukturiranje i prodaju
                        d)   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        e)   Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
                        f)   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
            9.2.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu (konsolidirano)
 
            9.3.      Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
 
            9.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu po korisnicima proračuna
            9.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji 

10. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu            

11.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (EU)

12.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

13.       a)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu
             b)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
             c)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
             d)        Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA"                  
 
14.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnoj vježbi o upravljanju kibernetičkim prijetnjama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora „Cyber Coalition 2016“
 
15.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za ugovaranje posla provedbe projekata:
 
a)         Unapređenja infrastrukture luke Rijeka – Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište
b)         Unapređenja infrastrukture luke Rijeka – terminal za generalne terete  
 
16.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje ugovora o nabavi diskovnog sustava za središnje računalo za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
                       
17.       Prijedlog odluke o osnivanju radne skupine za suradnju Vlade Republike Hrvatske i Ukrajine
 
18.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području sprječavanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica
 
19.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
           
20.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima 

b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
       
21.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 15. međunarodnom konferencijom o poticanju izvoza (Zagreb, 21. studenoga 2016. godine).
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 
1.         Prijedlog za verifikaciju stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove – Proračun (ECOFIN Budget), 16. studenoga 2016. godine
 
2.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 18. studenoga 2016. godine
b)         Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 21. i 22. studenoga 2016. godine  
 
3.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije od 22. rujna 2016. godine:
 
a)         br. 2016/0636, u vezi s upućivanjem radnika u okviru pružanja usluga
b)         br. 2016/0637, u vezi s otpadom
c)         br. 2016/0638, u vezi s kaznenopravnim sankcijama za zlouporabu tržišta 
 
4.         Kadrovska pitanja
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 
 
 

Dokumenti