Priopćenje sa zatvorenog dijela 4. sjednice Vlade


Na zatvorenom dijelu 4. sjednice, Vlada Republike Hrvatske verificirala je stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove – Proračun (ECOFIN Budget), 16. studenoga 2016. godine. Također, usvojena su stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to za Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 18. studenoga 2016. godine i Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 21. i 22. studenoga 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je odgovorila na Pisma službene obavijesti Europske komisije od 22. rujna 2016. godine, i to na: br. 2016/0636, u vezi s upućivanjem radnika u okviru pružanja usluga, zatim br. 2016/0637, u vezi s otpadom, i br.2016/0638, u vezi s kaznenopravnim sankcijama za zlouporabu tržišta. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Također, Vlada je raspravljala o kadrovskim pitanjima.
 U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova razriješena je zamjenica ministra mr.sc. Zdravka Bušić te imenovana državnom tajnicom. Državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova imenovana je i mr.sc. Marija Pejčinović Burić.
U Ministarstvu unutarnjih poslova razriješeni su zamjenik ministra Davor Blažević te pomoćnica ministra Lidija Pelivan Stipetić. Lidija Pelivan Stipetić imenovana je državnom tajnicom u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Tomislav Ivić razriješen je dužnosti zamjenika ministra obrane i imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu obrane. Zamjenik ministra financija prof.dr.sc. Saša Drezgić razriješen je, a državnim tajnikom u Ministarstvu financija imenovan je  Željko Tufekčić. Dužnosti zamjenice ministra pravosuđa razriješena je Barica Novosel, a dosadašnja pomoćnica ministra Maja Grubišin razriješena je i imenovana državnom tajnicom u Ministarstvu pravosuđa. Razriješen je zamjenik ministra uprave Žarko Katić, a dosadašnja predstojnica Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu Marina Pinjagić Telak, razriješena je i imenovana državnom tajnicom u Ministarstvu uprave. Državnim tajnikom u Ministarstvu uprave imenovan je i doc.dr.sc. Mihovil Škarica. U Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja razriješen je zamjenik ministra porof.dr.sc. Sandro Nižetić, a državnom tajnicom u tome ministarstvu imenovana je Dunja Magaš.
Razriješen je zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava mr.sc. Ante Vučić te pomoćnica ministra Katarina Ivanković Knežević koja je imenovana državnom tajnicom u istome ministarstvu. Razriješen je zamjenik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ante Babić. Državnim tajnicima u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku imenovani su Marija Pletikosa i Marin Strmota.
Razriješen je zamjenik ministra turizma Robert Pauletić, a državnim tajnikom u Ministarstvu turizma imenovan je Frano Matušić.
U Ministarstvu poljoprivrede razriješen je dužnosti zamjenika ministra Tugomir Majdak i imenovan državnim tajnikom.
Razriješen je zamjenik ministra zaštite okoliša i energetike dr.sc. Mario Šiljeg, a državnim tajnikom u ministarstvu imenovan je Ante Čikotić.
Dužnosti zamjenika ministra  mora, prometa i infrastruktura razriješen je Miro Škrgatić, a državnom tajnicom u istome ministarstvu  imenovana je mr.sc. Maja Markovčić-Kostelac.
U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta razrješeni su zamjenici ministrice Leo Prelec i Mario Turalija, te pomoćnik ministra Mario Antonić, a državnim tajnicima u istome ministarstvu imenovani su Mario Antonić i Nataša Mikuš Žigman.
U Ministarstvu hrvatskih branitelja dužnosti zamjenika ministra razriješen je Ivan Vukić, a pomoćnice ministra Nevenka Benić te su oboje imenovani državnim tajnicima u Ministarstvu hrvatskih branitelja.
Zamjenik ministra zdravstva dr. med. Ivan Bekavac razriješen je, a državnim tajnicima u Ministarstvu zdravstva imenovani su Tomislav Dulibić i Željko Plazonić.
Tomislav Boban razriješen je dužnosti predstojnika Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te je imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu državne imovine. Državnim tajnikom u Ministarstvu državne imovine imenovan je i Krunoslav Katičić.
Razriješen je predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas te je imenovan državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Amir Elezović razriješen je dužnosti ravnatelja Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda,  a Marijan Lalić imenovan je državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.
Na osobni zahtjev, razriješena je dužnosti pomoćnice ministra zaštite okoliša i prirode mr.sc. Irina Župan.
Na osobni zahtjev, razriješen je pomoćnik ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dr.sc. Tomislav Jurendić.
Razriješen je pomoćnik ministra poljoprivrede dr.vet.med. Tomislav Kiš.
Maji Kuhar dana je ovlast za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, do provedbe javnog natječaja, a najduže do 6 mjeseci.
Glavnoj skupštini društva INA-Industrija nafte d.d. predlaže se izbor članova Nadzornog odbora, kao predstavnika Republike Hrvatske i to Darija Čehića, Luku Burilovića i Damira Vanđelića, te se Nadzornom odboru za imenovanje predsjednika  Nadzornog odbora iz reda članova Nadzornog odbora predlaže Damir Vanđelić.
Dr.sc. Slaven Dobrović određuje se za člana Glavne skupštine društva INA – Industrija nafte d.d. koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske.
Opozvani su dosadašnji predstavnici i zamjenici predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Povjerenstvima Gospodarsko-socijalnog vijeća  i to Mario Bebić, Irena Bačelić, Ksenija Cipek, Nada Petrović, Stipe Župan, Marijana Andrijić, Jagoda Botički i Sanda Pipunić u Povjerenstvu za politiku plaća, porezni sustav i životni standard.  Predstavnicima Vlade Republike Hrvatske u istom su povjerenstvu imenovani  Mario Bebić, Ivana Jakir – Bajo,  Zdravko Zrinušić, i Jagoda Botički, a njihovim zamjenicima imenovani su Irena Bačelić, Stipe Župan, Nikica Jerković i Sanda Pipunić.
U Povjerenstvu za socijalnu politiku opozvani su predstavnici Marinko Papuga, Ante Babić, Diana Topčić Rosenberg  i Denis Kovačić, dr. med, te njihovi zamjenici Milenko Popović, Ana Butković, Jasenka Hanže Hanzlin i Marija Pećanac. Predstavnicima su imenovani Marinko Papuga, Josip Masnić, Maja Vučinić Knežević i prim.dr.sc. Delfa Radić-Krišto, dok su njihovim zamjenicima imenovani Milenko Popović, Ana Butković, Jasenka Hanže Hanzlin te Marija Pećanac.
U Povjerenstvu za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada opozvani su predstavnici Mario Bebić, Marija Knežević Kajari, prof.dr.sc. Srećko Tomas te Momir Karin, kao i zamjenici Nataša Feigl Subota, Vesna Tudek Barberić, mr.sc. Ana Tecilazić Goršić i Zdenka Čukelj. Imenovani su Mario Bebić, Marija Knežević Kajari prof. dr. sc. Srećko Tomas i Momir Karin za predstavnike, dok su za zamjenike imenovani: Vesna Tudek Barberić, Nataša Feigl Subota, mr.sc. Ana Tecilazić Goršić, te Zdenka Čukelj.
U Povjerenstvu za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava opozvani su predstavnici Karolina Ivanković, Ilija Tadić, Jagoda Botički, Renata Duka, te zamjenici Inga Žic, Gordana Grizelj Portner, Sanda Pipunić te Ivan Crnčec. Imenovani su predstavnici Karolina Ivanković, Ilija Tadić, Jagoda Botički i Ivan Crnčec te zamjenici Josipa Klišanin, Gordana Grizelj Portner, Sanda Pipunić i Bojan Bugarin.
U Povjerenstvu za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene opozvani su predstavnici dr.sc. Mario Šiljeg, mr. sc. Marija Vučković, Leo Prelec i Zdeslav Matić te zamjenici predstavnika Jasenka Nećak, Ana Markuz, Danijela Ćenan i Kristina Čelić. Imenovani su predstavnici Saša Radojević, Davor Huška, Robert Blažinović i Nina Čulina. Zamjenicima predstavnika imenovani su Jasenka Nećak, Tomislav Čičko, Đurđica Vukovarac i Danijel Hinšt.
Za predstavnika Republike Hrvatske u Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. određen je dr.sc. Goran Marić, član Skupštine.
 
                                                           

Pisane vijesti | Priopćenja