47. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi (EU)           
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU)                                                                                                                            
3.         Nacrt prijedloga zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (EU)                             
 
4.         Prijedlog zaključka o načinu osiguranja sredstava za nabavu lijeka Dinutuximab beta Apeiron za djecu koja boluju od visokorizičnog neuroblastoma                   

5.         Prijedlog zaključka o financiranju projekta izgradnje poligona za helikoptersko slijetanje u četiri hrvatske bolnice od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država       
                 
6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje i provođenje pravnih poslova u okviru poziva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. - 2020. "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode"                                          
 
7.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja                                                                                                   
 
8.        
a)         Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i postupanju s  dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
b)         Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi                                                                                
 
9.         a)         Prijedlog uredbe o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu
            b)         Prijedlog uredbe o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu                          
 
10.       Prijedlog odluke o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja                             
 
11.       Prijedlozi odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra „Bijeli Vrh“:
 
a)         ZIP LINE 1 žičare u k.o. Vrhovine i k.o. Rudopolje
b)         ZIP LINE 3 žičare u k.o. Rudopolje i k.o. Vrhovine
c)         poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u k.o. Vrhovine
d)         skijališta „Panos“ u k.o. Vrhovine                                                          
 
12.      
a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Centru za restrukturiranje i prodaju za kreditno zaduženje kod ponuditelja Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, radi podmirenja kreditnih obveza Centra za restrukturiranje i prodaju u 2017. godini
b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist ponuditelja Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Centra za restrukturiranje i prodaju                                                                        
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. i 2019. godini, za sklapanje Dodatka broj 2 Ugovora o zakupu poslovnog objekta "PC Mepling" u Zagrebu, za smještaj službenika i namještenika Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za znanost i visoko obrazovanje                                                                                                  
 
14.       Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu sa Carinskim sindikatom Hrvatske        
 
15.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (EU)                              
 
16.       Prijedlog odluke o održavanju "Tjedna borbe protiv tuberkuloze" u razdoblju od 1. do 8. kolovoza u 2017. godini                                                                     
 
17.      
a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom       
b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o pravobranitelju za djecu                   
c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave       
                                                     
18.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za svibanj 2017. godine                                         
 
19.       Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2016. godinu
                                                                                                                            
 
                                                                                        
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanke vijeća ministara:

a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 17. srpnja 2017. godine      
b)         Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. i 18. srpnja 2017. godine
                              
2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 18. svibnja 2017. godine, broj 2016/2096, u vezi s produbljivanjem prekogranične suradnje                                                                                                    
 
3.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Radne skupine za pripremu kandidature Republike Hrvatske za sjedište Europske agencije za lijekove u Republici Hrvatskoj, te prihvaćanju Prijedloga ponude Republike Hrvatske za sjedište Europske agencije za lijekove u Republici Hrvatskoj                                                                                      
                                                                                                                                 
4.         Prijedlog za mirno rješenje spora     

5.         Prijedlog za pokretanje postupaka za ocjenu suglasnosti s Ustavom pojedinih odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                      
 
6.         Upravni spor radi razrješenja dužnosti – davanje odgovora na žalbu Upravnom sudu u Osijeku                                                                                    
 
7.        
a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                       
 
8.         Kadrovska pitanja
 
9.         Informacije, pitanja i prijedlozi