Priopćenje sa zatvorenog dijela 47. sjednice Vlade Republike Hrvatske

Na zatvorenom dijelu današnje sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke vijeća ministara i to Vijeća za vanjske poslove (FAC) koje će se održati 17. srpnja 2017. godine i Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. i 18. srpnja 2017. godine. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati na sastanku vijeća, kao i u drugim slučajevima kad je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista se prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva de se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske u europskim poslovima, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
              
Utvrđen je  odgovor Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 18. svibnja 2017. godine, broj 2016/2096, u vezi s produbljivanjem prekogranične suradnje.
 
Donesen je zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Radne skupine za pripremu kandidature Republike Hrvatske za sjedište Europske agencije za lijekove u Republici Hrvatskoj, te Prijedloga ponude Republike Hrvatske za sjedište Europske agencije za lijekove u Republici Hrvatskoj.       
                                                                                                                                                                                                             
Vlada nije prihvatila prijedlog za mirno rješenje spora.    

Ustavnome sudu Republike Hrvatske, Vlada se očitovala o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom pojedinih odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12). Vlada predlaže Ustavnome sudu da ne prihvati navedeni prijedlog. Cjelovito očitovanje bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
U upravnome sporu radi razrješenja dužnosti, Vlada je dala odgovor na žalbu Upravnome sudu u Osijeku.
 
Vlada je usvojila Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu (http://bit.ly/2thsHLD)
Usvojen je i Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. (http://bit.ly/2tPrz3y)
 
Na zatvorenome dijelu sjednice, raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima.
 
Državnom tajnicom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja imenovana je prof. dr. sc. Branka Ramljak.
Radi odlaska na novu dužnost, razriješen je dosadašnji pomoćnik ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Igor Čižmek. Novom je pomoćnicom ministra graditeljstva i prostornoga uređenja imenovana doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod.
Igor Čižmek imenovan je pomoćnikom ministara zaštite okoliša i energetike.
Pomoćnicom ministra uprave imenovana je Zrinka Bulić.
Radi isteka mandata, razriješen je zamjenik ravnateljice Državnoga zavoda za mjeriteljstvo mr. sc. Božidar Ljubić.
Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnoga vijeća Agencije za investicije i konkurentnost Lovro Kuščević i Sanja Mišević. Novim su članovima Upravnoga vijeća agencije, kao predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstva pravosuđa,  imenovani Predrag Štromar i mr. sc. Josip Salapić.
 

Pisane vijesti