55. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice


1.         a)         Prijedlog odluke o nagrađivanju operativnih vatrogasnih snaga za uspješnu provedbu zadaća u protupožarnoj sezoni u 2017. godini                             
b)        Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, radi nagrađivanja operativnih vatrogasnih snaga za uspješnu provedbu zadaća u protupožarnoj sezoni u 2017. godini                                                                                                       
c)         Prijedlog odluke o nagrađivanju protupožarnih zračnih snaga u provedbi zadaća pružanja pomoći u protupožarnoj zaštiti                                         
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti životinja (EU)                                       
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o međunarodnom privatnom pravu           
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona         
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                             
 
6.         Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske                                                                             
 
7.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta                                                   
 
8.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja                                                   
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za nabavu raketa Hellfire za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior                                          
 
10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kravarsko za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Veliko Trgovišće za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                  
 
11.       a)         Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC10, u k.o. Cugovec
            b)         Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 26120, u k.o. Sveti Ivan Žabno                                                      
 
12.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Državnom hidrometeorološkom zavodu za novo zapošljavanje na određeno vrijeme                                                                                
 
13.       Godišnje izvješće o radu Državne škole za javnu upravu za 2016. godinu                                                                      
14.       a)         Prijedlog protokola za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima
            b)        Prijedlog protokola o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima                                                                                     
 
15.       Prijedlog zaključka u vezi s Dodatkom Zajedničke izjave o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Francuske Republike tijekom turističke sezone                                                 
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom nadležnih tijela između nadležnih tijela Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske                                
 
17.        Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
a)          stručno-znanstvenim skupom pod nazivom "Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti-susret profesije i politike" povodom obilježavanja 90. obljetnice osnutka Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" (Zagreb, 3. listopada 2017. godine)                                                                                           
b)          3. gospodarskim forumom (Zagreb, 7. studenoga 2017. godine
c)          održavanjem 20. obljetnice kulturno-gospodarske manifestacije "Zeljarijada" (Općina Vidovec, rujan 2017. godine).

 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

 
1.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na:
 
a)         Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 14. srpnja 2017. godine, broj 2016/2024, u vezi s otpadom
b)         Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 14. srpnja 2017. godine, broj 2016/0756, u vezi sa sezonskim radnicima
c)         Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 14. srpnja 2017. godine, broj 2016/0758, u vezi s prostornim planiranjem morskog područja
d)         Pismo službene obavijesti Europske komisije od 14. srpnja 2017. godine, broj 2017/2088 i 2017/2089, u vezi s osnivanjem i obavljanjem djelatnosti osiguranja i reosiguranja                                                                               
 
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec kolovoz 2017. – usmeno izvješće                                                                                                    
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće                                            
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće         
 
5.        Kadrovska pitanja
 
6.       Informacije, pitanja i prijedlozi

 

Dokumenti