57. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine                                                                                                                
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                             
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima (EU)
                                                                                                                                         
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (EU)                                                                                            
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (EU)                                                        
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                              
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora                                                   
8.          Prijedlog odluke o donošenju Strategije nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. - 2020.                                                                                                                                        
9.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma                                                 
10.       Prijedlog uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu            
 
11.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere (EU)                                                                   
 
12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupaka za ustrojavanje diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te poslijediplomskih studija za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske     
 
13.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac                      
 
14.       Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje                                                              
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini, za nabavu zaštitnih mreža za vozila MRAP i M-ATV                                                                 
                       
16.       Prijedlog zaključka o usklađivanju posebnih zakona sa Zakonom o koncesijama
                                                                                                                             
17.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja za prihvaćanje odluka na Glavnoj skupštini trgovačkog društva Đuro Đaković Grupa d.d.                                                       
 
18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
18.1.    Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2016. godinu                                                                                                   
18.2.    Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2016. godinu                                                                                                                      
18.3.    Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2016. godinu                                                       
18.4.    Izvješće o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2016. godinu     
 
19.       Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva za četvrto mandatno razdoblje od listopada 2014. do rujna 2016. godine                                    
 
20.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2016. godini                                                                      
 
21.       Dvogodišnje izvješće za razdoblje od 2013. do 2015. godine o ispunjavanju obveza iz Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine                                      
 
22.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o suradnji u području zaštite okoliša i prirode.                                   
 
 
 

 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

           
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za opće poslove (GAC), 25. rujna 2017. godine
b)         Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 25. rujna 2017. godine
                                                                                                                                   
2.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 32/17)                                                          
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće                                                                                                             
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće         
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti