Priopćenje sa zatvorenog dijela 57. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 57. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća za opće poslove (GAC), kao i Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 25. rujna 2017. 

S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Europskog vijeća tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka Europskog vijeća je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada predlaže Ustavnom sudu da ne prihvati prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.
 
Prihvaćeno je usmeno izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti.
 
Također, prihvaćeno je usmeno izvješće o pregledu zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Mr. sc. Daniela Petričević Golojuh imenovana je glavnom tajnicom Ministarstva pravosuđa na razdoblje od 4 godine, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
Državnim službenicima ponovno su dana ovlaštenja za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u županijama, do imenovanja predstojnika Ureda državne uprave u županijama na temelju provedenog javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci, jer im ističe rok od šest mjeseci. Tako su ponovno ovlaštenja dobili Baldo Pušić u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Branimir Posavec u Međimurskoj županiji, Đurđa Babić u Požeško-slavonskoj županiji, Ljerka Jović-Mikor u Varaždinskoj županiji, Katarina Boljevčan u Virovitičko-podravskoj županiji, Ivo Gregov u Zadarskoj županiji, Kata Lerotić u Sisačko-moslavačkoj županiji i Goran Bošnjak u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
 
Razriješen je član Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Ivo Milatić, a novim je članom, kao predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, imenovan Robert Blažinović.
 
Dr. sc. Vlatka Vaniček imenovana je predsjednicom, Mirjana Padovan zamjenicom predsjednice, a mr. sc. Hrvoje Bujan, Zdravko Seidel, Vesna Salamunović, Dinko Suličić i Andro Vidjak članovima Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, kao predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Agencije za ugljikovodike, Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom i Hrvatskog registra brodova.
 
Marko Srdarević razriješen je dužnosti člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, dok je Željko Prša imenovan novim članom Povjerenstva, kao predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Đuro Đaković d.d. izbor dr. sc. Petra Miševića, prof. dr. sc. Ivana Samardžića, Hrvoja Kneževića i Darije Jurice Vuković članovima Nadzornog odbora društva Đuro Đaković d.d., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, na vrijeme od tri mjeseca, jer im ističe mandat od šest mjeseci dana 21. rujna 2017. godine.
 
Dr.sc. Tomislav Sokol radi odlaska na novu dužnost razriješen je dužnosti pomoćnika ministrice znanosti i obrazovanja, s danom 21. rujna 2017. godine.
 

Pisane vijesti