62. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice


1.         Nacrt prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu             
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi                                                                                    
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija                                                                             
 
4.         Nacrt prijedloga nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine                                                                                                          
 
5.         Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za djecu                                                    
 
6.          a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Osijek za kreditno zaduženje kod Splitske banke d.d., Split, radi financiranja projekta "Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek"
             b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Splitske banke d.d., Split, za kreditno zaduženje Lučke uprave Osijek radi financiranja projekta "Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek"             
 
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se Državnom hidrometeorološkom zavodu odobravaju sredstva pomoći kojima Fond neposredno sufinancira troškove projekta „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH - METMONIC“
 
 
8.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
                                                                                                                            
9.          Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske         
                                                                                 
10.       a)         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske 
            b)         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske                                                         
11.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o sustavu domovinske sigurnosti
           b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Ante Sanadera, zastupnika u Hrvatskome saboru, na Konačni prijedlog zakona o sustavu domovinske sigurnosti                                                                                               
                                                              
12.       Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2016. godinu                                                          
 
13.       Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2016. godini                                                                        
 
14.        Godišnja izvješća o provedbi utvrđene politike, planova i propisa u svezi s nadzorom i zaštitom prava i interesa Republike Hrvatske na moru, za 2015. i 2016. godinu           
                                                                                                                                              
15.       Prijedlog odluke o doprinosu Republike Hrvatske Kriznom uzajamnom fondu Europske unije za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u Africi                                                         
                                                                                      
16.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine o suradnji tijekom turističke sezone                                      
 
17.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 40. međunarodnim sajmom knjiga i učila - INTERLIBER (Zagreb, 7. do 12. studenoga 2017. godine).                                                                                        

 


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice


1.         Prijedlog punomoći državnom odvjetništvu za zastupanje Vlade Republike Hrvatske u svim upravnim sporovima koji se vode protiv Vlade Republike Hrvatske, a odnose se na imenovanja i razrješenja iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske          
                                                     
2.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći                                                                       
                                      
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                                           
 
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.