Priopćenje sa zatvorenoga dijela 62. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu 62. sjednice Vlade, održane 26. listopada 2017. godine, dana je punomoć državnom odvjetništvu za zastupanje Vlade Republike Hrvatske u svim upravnim sporovima koji se vode protiv Vlade Republike Hrvatske, a odnose se na imenovanja i razrješenja iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske.  
Također, dana je suglasnost glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći.                                                                      
Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu.
Pregled je dostupan  na sljedećim poveznicama i to:
Pregled zakonskih prijedloga: http://bit.ly/2xoXB7t
Pregled podzakonskih prijedloga: http://bit.ly/2y61GBU
 
Raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima.
 
Razriješena je dosadašnja ravnateljica Državnoga hidrometeorološkog zavoda doc. dr.
sc. Nataša Strelec Mahović te je novom ravnateljicom zavoda imenovana dr. sc. Branka Ivančan-Picek.
 
Vlada je razriješila dosadašnjega pomoćnika ministra rada i mirovinskoga sustava
Marinka Papugu, a Melitu Čičak imenovala novom pomoćnicom ministra rada i
mirovinskoga sustava.
 
Maja Kuhar, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju,
imenovana je zamjenicom državnoga tajnika Središnjeg državnog ureda za
središnju javnu nabavu, na razdoblje od četiri godine.
 
Vlada je Skupštini društva Agencije Alan d.o.o. predložila izbor prof. dr. sc. Krešimira Ćosića, mr. sc. Ante Modrića i Miljenka Filipovića za članove  Nadzornog odbora društva Agencije Alan d.o.o., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer im ističe mandat od šest mjeseci dana 21. listopada 2017. godine.
 
Također, Skupštini društva  Agencije Alan d.o.o. Vlada je predložila imenovanje Ivice Nekića za predsjednika Uprave i Milana Kneževića za člana Uprave društva Agencija Alan d.o.o., sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, jer im ističe mandat od šest mjeseci dana 21. listopada 2017. godine
                                                                                              
Skupštini društva  Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. Vlada je predložila izbor Miljenka Radnića za preostalog člana Nadzornog odbora društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci,                                                                                                                                                                                                                   
Vlada je donijela odluku o zastupanju Vlade Republike Hrvatske u Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. kojom je ovlastila  Domagoja Validžića da  kao član Skupštine spomenutog društva i pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike zastupa Vladu Republike Hrvatske. Stupanjem na snagu spomenute odluke prestaje važiti Odluka o zastupanju Vlade u Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., od 18. svibnja 2016. godine, te je razriješen dosadašnji član Skupštine Zdeslav Matić.
           
Nadzornom odboru društva Imunološki zavod d.d. Vlada je predložila imenovanje Dubravka Kičića za predsjednika Uprave društva Imunološki zavod d.d., najdulje na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
                                                                                             
Glavnoj skupštini Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. predložen je izbor
triju nezavisnih članova Nadzornog odbora spomenutog društva, sukladno Zakonu o tržištu kapitala. Za izbor su predloženi: dr. sc. Marija Zuber, prof. dr. sc. Anto Bajo i dr. sc. Davor Zoričić.
                                                                                                                                 
Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. Vlada je predložila izbor  Ilijane Krešić Rajič i Hrvoja Ćosića za članove Nadzornog odbora društva Državne nekretnine d.o.o., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
                                                                                                
Skupštini društva  Državne nekretnine d.o.o. predloženo je imenovanje Renate Sabo za članicu Uprave - direktoricu društva Državne nekretnine d.o.o., sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a temeljem postupka po objavljenom javnom natječaju.
                                                                                              
Vlada je Dariju Juricu Vuković imenovala supredsjedateljicom Zajedničkoga
povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije sukladno Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o gospodarskoj suradnji (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 5/17), kao predstavnicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
 
Na kraju, Vlada je razriješila pomoćnicu ministra uprave Jagodu Botički.
                                                                                             
 
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja