64. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice: 
1.1.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, s
             prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu                                            
 
            1.2.      Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018.
                        godinu, s prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu za:
 
                        a)         Hrvatske vode
                        b)         Hrvatske ceste
                        c)         Centar za restrukturiranje i prodaju
                        d)         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        e)         Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
                        f)          Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
            1.3.      Nacrt prijedloga državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih
                        korisnika za 2018. godinu, s prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu
                        (konsolidirano)
 
            1.4.      Obrazloženje prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske i prijedloga
                        financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu, s
                        prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu
 
            1.5.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i
                        projekcije za 2019. i 2020. godinu po korisnicima proračuna – prilog za
                        raspravu
 
            1.6.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i
                        projekcije za 2019. i 2020. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj
                        klasifikaciji – prilog za raspravu
 
            1.7.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i
                        projekcije za 2019. i 2020. godinu po korisnicima proračuna i izvorima
                        financiranja – prilog za raspravu
 
            1.8.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i
                        projekcije za 2019. i 2020. godinu po svim izvorima financiranja – prilog za
                        raspravu
 
            1.9.      Račun financiranja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i
                        projekcije za 2019. i 2020. godinu (analitika) – prilog za raspravu
 
            1.10.    Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za
                        2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu – prilog za raspravu
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike          Hrvatske za 2018. godinu                                                                                          
 
3.         Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu 
                                                                                                         
            3.1.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih
                        korisnika za 2017. godinu za: 
                        a)   Hrvatske vode
                        b)   Hrvatske ceste
                        c)   Centar za restrukturiranje i prodaju
                        d)   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        e)   Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
                        f)   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
            3.2.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova                           izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu (konsolidirano)
3.3.      Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu
 
            3.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za                                   2017. godinu po korisnicima proračuna
            3.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za                                   2017. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji      

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu                                                                              
5.         Nacrt prijedloga zakona o arhivskom gradivu i arhivima                      
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja   
                                                                                                                                              
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine                                                                                                      
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prijenosu mirovinskih prava (EU)                         
 
9.          Izvješće o konzultacijama o zaštiti interesa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

10. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalne  strategije poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine                                                                                  
 
11.       Prijedlog uredbe o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske                         
 
12.       a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad
                        predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća

  1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća                    

 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Pravosudne akademije                                                                                                      
 
14.       Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Pirovac                                                                                               
 
15.        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) - prometni sektor za zahvat pod nazivom "Unapređenje infrastrukture luke Rijeka - Bazen Rijeka"
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) - prometni sektor za zahvat pod nazivom "Unapređenje infrastrukture luke Rijeka - Terminal za rasuti teret u Bakru"
c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) - prometni sektor za zahvat pod nazivom "Unapređenje infrastrukture luke Rijeka - Informatički sustav lučke zajednice"   
 
16.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama Odluke o osnivanju lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja                                                                                                       
 
17.        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije o svemirskoj suradnji u mirnodopske svrhe                                                                                                         
 
18.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja       
 
19.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                         

  2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Državnom uredu za reviziju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                 

  3. Prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona (predlagatelj: Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Primorsko-goranskog saveza (PGS) i Liste za Rijeku (RI) u Hrvatskome saboru)                                             

 
20.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i IBM Hrvatska d.o.o.                                                                         
 
                                                                                                         
21.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pružanju pomoći Islamskoj Republici Afganistanu u okviru Zakladnog fonda za javni poredak za Afganistan u razdoblju 2017. – 2019. godine                                                                          
                       
22.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Programom suradnje između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Kazahstana za razdoblje 2018. - 2020. godine                                                          
b)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva morskog gospodarstva i unutarnje plovidbe Republike Poljske o suradnji u ribarstvu, uzgoju riba, ribljim proizvodima i trgovini   
c)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta Zapad u Temišvaru, Rumunjska o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti                                                 
 
23.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
a)         Konferencijom o sigurnosti informacijskih sustava (Zagreb, 6. prosinca 2017. godine)                                                                                          
b)         Međunarodnim interdisciplinarnim znanstveno-stručnim skupom "Međukulturalni i međureligijski dijalog: pozitivno iskustvo Hrvatske u europskom kontekstu" (Zagreb, 21. studenoga 2017. godine)                                                      
24.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
24.1.    Maria Habeka, u vezi s poskupljenjem vode                                         
24.2.    Nikole Grmoje, u vezi s graničnim prijelazom Metković                               
24.3.    Gorana Aleksića, u vezi s arbitražnim postupkom pred Međunarodnim centrom za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) u Washingtonu                 
24.4.    dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s obnovom Osnovne škole Nikole Andrića u Vukovaru
                                                                                                         
24.5.    Mire Bulja, u vezi s projektom gradnje termoelektrane na Perući                      
24.6.    Davora Vlaovića, u vezi s društvom Đuro Đaković Grupa d.d.              
24.7.    Joška Klisovića, vezi s pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD).
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 6. studenoga 2017. godine                     
b)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 7. studenoga 2017. godine                                                                                                
                              
2.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 2. stavka 1. točke 1., članka 6. stavka 1. točke 2., članka 8. stavka 1. točke 2., članaka 12., 29., 30., 38. i 39. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine, broj 107/07)                                                                                                                                             
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                     
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće        
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.