69. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


Nacrt konačnog prijedloga zakona o genetski modificiranim organizmima (EU)Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona Nacrt prijedloga zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Nacrt prijedloga zakona o Zakladi policijske solidarnosti Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o financiranju i projektu između Ministarstva financija, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Frankfurt am Main i Hrvatske banke za obnovu i razvitak o darovnici Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Radne skupine za pripremu obilježavanja desete obljetnice vojno-redarstvenih akcija "Bljesak" i "Oluja" Prijedlog godišnjeg plana poslovanja Hrvatske lutrije d.o.o. za 2005. godinuPrijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Varaždin Prijedlog odluke o dodjeli koncesije društvu Istarski vodovod d.o.o. za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe

Nacrt konačnog prijedloga zakona o genetski modificiranim organizmima (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Nacrt prijedloga zakona o Zakladi policijske solidarnosti

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o financiranju i projektu između Ministarstva financija, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Frankfurt am Main i Hrvatske banke za obnovu i razvitak o darovnici

Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Radne skupine za pripremu obilježavanja desete obljetnice vojno-redarstvenih akcija "Bljesak" i "Oluja"

Prijedlog godišnjeg plana poslovanja Hrvatske lutrije d.o.o. za 2005. godinu

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Varaždin

Prijedlog odluke o dodjeli koncesije društvu Istarski vodovod d.o.o. za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe

Dokumenti