70. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:


1.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                            
b)        Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće                                                         
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije       (EU)                                
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o akvakulturi (EU)                                                
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o pružanju usluga u turizmu (EU)                                                                                               
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju
                                                                                                                                   
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (EU)                                                                          
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)                             
 
8.         a)         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna teksta i Dodataka osim III. i VII. Protokola o teškim metalima iz 1998. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona            
b)        Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka I., II., III., IV., VI. i VIII. Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i Izmjena i dopuna Dodataka I. i II. Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                          
                         
9.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama                                                                    
 
10.       Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.                                                                                    
 
11.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o upućivanju radnika trgovačkih društava sa sjedištem u Bosni i Hercegovini na rad u Republiku Hrvatsku radi izvršavanja ugovora o izvođenju radova
b)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sezonskom radu državljana Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj                                     
 
12.       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala           
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o nabavi i osiguravanju dostupnosti elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija u 2017. godini                                                            
                                                     
14.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica 
                    
15.       Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                          
 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopunu Statuta Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada                                                            
           
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
17.1.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e)        
17.2.    Prijedlog zakona o izmjenama Obiteljskog zakona (predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar)                                                                                       
17.3.    a)         Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2014. godinu
            b)         Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2015. godinu
            c)         Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2016. godinu                                                               
17.4.    a)         Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2014. godinu
b)         Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2015. godinu                                                 
17.5.    a)         Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2014. godinu
b)         Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2015. godinu 
17.6.    a)         Izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2014. godinu
b)         Izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2015. godinu    
17.7.    Izvješće o radu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju u 2016. godini                                                                                                           
18.       a) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi       
            b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 
                                                                                                                              
19.       Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije i Europskih strukturnih instrumenata za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine     
 
20.       Izvješće Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o realizaciji sustava gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2016. godine                                                                    
 
21.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Protokolom zasjedanja Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju                                                              
b)        Planom konzultacija između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije za 2018. i 2019. godinu                                                        
c)         Memorandumom o suglasnosti o suradnji između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda glavnog tužitelja Arapske Republike Egipta
d)        Dvogodišnjim sporazumom o suradnji između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije 2018./2019.                                                                           
22.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Maslenica“ (Zadar, 21. do 23. siječnja 2018. godine)                                                                                                   
 
23.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         Anke Mrak-Taritaš, u vezi s financiranjem vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj                                                                                               
b)        Ivane Ninčević-Lesandrić, u vezi s financiranjem projekata iz programa „E-impuls“                                                                                        
c)         Silvana Hrelje i Siniše Varge, u vezi s osnivanjem društva Aorta d.o.o.
                                                                                                                 
d)         dr. sc. Zlatka Hasanbegovića, u vezi s Protokolom o plinifikaciji Rafinerije nafte Brod.           
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.       Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
1.1.      Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 7. i 8. prosinca 2017. godine
                                                                                                         
1.2.      Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 7. i 8. prosinca 2017. godine                   
1.3.      Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 10. prosinca 2017. godine                                                                                 
1.4.      Vijeće za vanjske poslove (FAC) i Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 11. prosinca 2017. godine      
1.5.      Vijeće za opće poslove (GAC), 12. prosinca 2017. godine    
1.6.      Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC Art. 50), 12. prosinca 2017. godine     
1.7.      Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 11. i 12. prosinca 2017. godine                                                                                                      
 
2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće        
 
4.         Kadrovska pitanja
 

Dokumenti