79. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova          
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (EU)
                                                                                                                                        
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima                                                                                                            
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (EU)                                                                                     
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima
              
6.         Prijedlog uredbe o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP                                                  
 
7.         Prijedlog plana prijma osoblja za 2018. godinu u Oružane snage Republike Hrvatske
                                                                                                                                      
8.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja                                                  
 
 
9.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje                                           
 
10.       Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari
                                                                                                                                         
11.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada za 2018. godinu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo                                                        
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Agencije za investicije i konkurentnost                                                                                                         
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje Dodatka II. Ugovora o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom "Kaštijun"      
 
14.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)        Prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona (predlagateljica: dr. sc. Ines Strenja-Linić, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                        
b)        Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu                  
 
15. 
   
a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu
b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu                                
 
16.       Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između       Republike Hrvatske i Republike Ruande                                                
 
17.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Protokolom 8. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju                                                                                    
b)         Memorandumom o suglasnosti kojim se inicijativa zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (CESEC) o povezivanju plinskih sustava dopunjuje Zajedničkim pristupom elektroenergetskom tržištu, energetskoj učinkovitosti i obnovljivom razvoju                                                                               
 
18.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem dvjestote obljetnice rođenja hrvatskog pjesnika i domoljuba Petra Preradovića (Virovitičko-podravska županija, 2018. godine).    
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

 
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća ministara za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 15. veljače 2018. godine   
                                                                                             
2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)   
                                                                                                                                   
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec siječanj 2018. – usmeno izvješće                                                                                                    
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                            
 
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                           
 
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

                                   
 

Dokumenti