8. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                         
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                      
 
3.        a)        Nacrt prijedloga zakona o nabavi i registraciji oružja građana, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 
           b)        Nacrt prijedloga zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                 
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o policiji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                 
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                                
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                      
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                            
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                      
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o kombiniranom prijevozu tereta, s Nacrtom konačnog   prijedloga zakona (EU)                                                                                           
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                       
 
11.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                   
 
12.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                                                                                                                        
13.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Privremenog sporazuma kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                 
 
14.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga  
 
15.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i    razvitak:
 
             a)         Općini Malinska – Dubašnica
             b)         Općini Tkon
             c)         Općini Pokupsko                                                                                     
 
16.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Federaciji Bosne i Hercegovine, Hercegovačko-neretvanskoj županiji, Općini Ravno                                    

17.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na:
           
             Konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora                                
 
18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane                                                                                                             
19.       Prijedlog zaključka u vezi s upućivanjem poziva za imenovanje člana Savjeta za nacionalne manjine                                                                                                        
 
20.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad svečanosti obilježavanja 25. godišnjice osnivanja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske                                                                                                 
 
21.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Anđelka Stričaka, u vezi s ustupanjem nekadašnje vojarne u Varaždinu Sveučilištu Sjever.       


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
            a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 1., 2. i 5. prosinca 2016. godine                                                                             
            b)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 6. prosinca 2016. godine
                                                                                                                                        
2.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na:
 
            a)         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 4. stavka 2. Zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine, broj 93/16)                                                    
            b)        Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 8. Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskome saboru (Narodne novine, br. 55/00, 107/01, 86/09, 91/10, 49/11, 12/12 i 102/14 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske)                                          
 
3.         Upravni spor, radi razrješenja dužnosti sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Vinkovci – davanje odgovora na žalbu Upravnom sudu u Osijeku   
 
4.         Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za pripremu očitovanja i koordinaciju aktivnosti vezanih za zastupanje Republike Hrvatske u međudržavnom sporu pred Europskim sudom za ljudska prava                                                            
5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
                                   

Dokumenti