81. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima          
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću                                                                                                                          
3.         a)         Nacrt prijedloga zakona o područjima i sjedištima sudova                                      
b)         Nacrt prijedloga zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava    
                                                                                                                                     
4.         Nacrt prijedloga zakona o državnom odvjetništvu                                            
           
5.         Nacrt prijedloga zakona o Državnoodvjetničkom vijeću                             
                       
6.         Prioriteti Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom bugarskog predsjedanja Vijećem Europske unije                                      
 
7.         Prijedlog uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini (EU)                                                                                                      
           
8.         Prijedlog uredbe o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (EU)                   
 
9.         Prijedlog odluke o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine                                                                                        
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike za prijenos prava vlasništva nekretnina u k.o. Kaštel Sućurac u vlasništvo Republike Hrvatske                                                                                  
11.       Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Muć                        
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini, za prihvaćanje Dopune broj 1 Pisma ponude i prihvaćanja za nabavu dodatne opreme za zaštitu kampa                                                                                                                
13.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike  Hrvatske za 2017. godinu, za prosinac 2017. godine                                   
 
14.       Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2016. godini                            
           
15.       Prijedlog odluke o doprinosu Republike Hrvatske Kriznom uzajamnom fondu Europske unije za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u Africi – Regionalni akcijski plan za Sahel               
 
16.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
a)         20. obljetnicom pokopa žrtava masovne grobnice u Lovasu (Lovas, 21. i 24. ožujka 2018. godine)                                                                              
b)         četvrtim obilježavanjem "Dana inženjera Republike Hrvatske" (Zagreb, 2. ožujka 2018. godine)                                                                            
 
17.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
17.1.     Ivane Ninčević-Lesandrić, u vezi s Pozivom "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova"                                                                                                 
17.2.     Mire Bulja, u vezi s društvom Brodograđevna industrija Split d.d.             
17.3.    Željka Lenarta, u vezi s društvom Petrokemija d.d.                                   
17.4.     Mire Bulja, u vezi s Nacionalnim kurikulumom nastavnoga predmeta Povijest                       
            17.5.     Bojana Glavaševića, u vezi s Hrvatskom radiotelevizijom                      
17.6.     Ivana Vilibora Sinčića, u vezi sa stambenim zbrinjavanjem ovršenika
17.7.    Igora Dragovana, u vezi s Operativnim programom "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.                                                                                                        
17.8.     Peđe Grbina, u vezi s društvom ULJANIK Brodogradilište d.d.          
                                                                                             
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 26. veljače 2018. godine
b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 27. veljače 2018. godine
c)         Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 27. veljače 2018. godine
                                                                                                                     
2.         Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2018. godinu (vrlo tajno)                                                                                                    
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                             
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                               
 
5.         Kadrovska pitanja

6.        Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti