85. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlog zaključka u vezi sa stambenim zbrinjavanjem stanovnika Hrvatske Kostajnice i drugih područja stradalih zbog klizanja tla
                                              
2.         Prijedlog zaključka o načinu osiguranja sredstava za nabavu lijekova Dinutuximab i Proleukin za djecu koja boluju od visokorizičnog neuroblastoma                 
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori                                 
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija                                                         
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (EU)                                          
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani
     
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske                                                         
 
8.         a)         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                        
                             
b)         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona          
                                                                                                    
9.          Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, Zakladi Ana Rukavina, za nabavu 1500 testova za tipizaciju na tri lokusa: HLA-A, HLA-B i HLA-DRB1                 
 
10.       Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini                                                                                
 
11.       Prijedlog uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (EU)                                                                                    
 
12.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja                                                            
 
13.       a)         Prijedlog odluke o davanju odobrenja Državnom hidrometeorološkom zavodu
za novo zapošljavanje na određeno vrijeme, za potrebe provedbe projekta "Metmonic"
b)        Prijedlog odluke o davanju odobrenja Državnom hidrometeorološkom zavodu
za novo zapošljavanje na određeno vrijeme, za potrebe provedbe projekta "AirQ"                                                                                                             
 
14.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija                                                                             
 
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Mirando Mrsić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                               
b)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima, s Konačnim  prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Mirando Mrsić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                        
c)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sudovima (predlagatelj: Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                     
d)         Izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2016. godinu       
               
16.       Izvješće o provedbi Odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 27. travnja do 31. prosinca 2017. godine                 
 
17.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije                                            
 
 
18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka                                                                                              
 
19.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica                                               
 
20.       Prijedlog zaključka u vezi s Pismom namjere kojim uspostavu željezničkog teretnog koridora "Alpe - zapadni Balkan" predlažu Savezno ministarstvo prometa, inovacija i tehnologije Republike Austrije, Ministarstvo prometa, informatičke tehnologije i veza Republike Bugarske, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva, prometa i infrastrukture Republike Srbije, Ministarstvo infrastrukture Republike Slovenije                                                                         
                                                                                
21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         Nikole Grmoje, u vezi s izvanrednim povjerenikom u trgovačkom društvu Agrokor d.d.                                                                                     
            b)         Željka Lenarta, u vezi s dozvolama za preradu opasnog otpada                    
            c)         Peđe Grbina, u vezi s radom termovizijskih kamera.                            

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 15. ožujka 2018. godine                                            
b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 19. ožujka 2018. godine
c)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 19. ožujka 2018. godine    
d)         Vijeće za opće poslove (GAC), 20. ožujka 2018. godine        
e)         Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 20. ožujka 2018. godine
                                                                                                               
2.         Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka Vlade (povjerljivo)                                                             
3.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 32/17) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                           
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                     
 
5. Kadrovska pitanja
 
6.Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti