88. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Nacrt prijedloga zakona o prijevozu u cestovnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                   
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                   
 
3.         Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske po pitanju ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (predlagatelji: 21 zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske
                                                                                                                                                                                
4.          Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera                                                           
 
5.         Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za novo zapošljavanje na određeno vrijeme                                                                 
 
6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Punat za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka                                    
 
7.         Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za veljaču 2018. godine    
                                     
8.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva – Akcijski plan 2018. – 2021.                                                          
 
9.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za žalbe povodom prigovora savjesti i imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva                                            
 
10.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane)           
 
11.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Protokolom o suradnji između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske
b)         Protokolom I. zasjedanja Zajedničkog odbora za provedbu i poticanje gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije      
           
12.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 13. konvencijom hrvatskih izvoznika i 11. dodjelom nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima                                                                                                       
                                                                                                                       
13.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            13.1.   Anke Mrak-Taritaš, u vezi s ugovorima potpisanima s Hrvatskom biskupskom konferencijom                                                                                  
            13.2.    Saše Đujića, u vezi s upravom društva Jadran d.d.                                         
            13.3.    dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s posebnim savjetnicima predsjednika Vlade Republike Hrvatske i članova Vlade Republike Hrvatske           
            13.4.    dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s doniranjem rashodovane informatičke opreme udrugama civilnoga društva                                                       
            13.5.    Ivana Pernara, u vezi s primicima u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj
obrtničkoj komori                                                                                             
            13.6.     Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s brojem zaposlenih u koncernu Agrokor  
            13.7.     Ivana Vilibora Sinčića, u vezi sa sintagmom „pravo na dom“               
           13.8.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s troškovima za kupnju dnevnih, tjednih i mjesečnih novina                                                                                       
            13.9.    Ivane Ninčević-Lesandrić, u vezi sa zaključkom Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija                                                                           
            13.10.   Nikole Grmoje, u vezi s pročelnikom Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u Gradu Zadru                                                              
            13.11.  Franka Vidovića, u vezi s kupnjom zrakoplova za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane                                                               
            13.12.  Mire Bulja, u vezi s dr. Ivanom Šreterom                                                        
            13.13. dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti.                                                                          
           

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:


1.         Prijedlog obavijesti Ustavnom sudu Republike Hrvatske u vezi s pokretanjem postupka donošenja novog Obiteljskog zakona                                                                   
 
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec ožujak 2018. – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                          
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                 
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                 
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.        Informacije, pitanja i prijedlozi.

 

Dokumenti