Priopćenje sa zatvorenoga dijela 88. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske usvojila je odgovor na zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu obavijesti u vezi s pokretanjem postupka donošenja novog Obiteljskog zakona.
 
Vlada je informirana o provedbi Nacionalnoga programa reformi 2017. za mjesec ožujak 2018.                                                                                                                                                                                                 
Vlada je također izviještena  o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj.                                                                                                                      
 
Usvojen je Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.
 
Zbog isteka mandata, razriješeni su dosadašnji zamjenik predsjednika Savjeta za mlade Ante Babić, članovi Morana Makovec, Staša Skenžić, dr. sc. Valerija Stamenić, dr. med., Aleksandra Gavrilović, Alen Kajmović, Davor Nikolić, Andriana  Pozojević, Marina Akalović, Ana Jerković, Damir Župan, Vesna Lendić Kasalo, Klaudija Brkić, mr. sc. Helena Štimac Radin, Marko Đurić, Ana Vučetić, mr. sc. Jasna Petek, dr. sc. Dražen Šimleša, prof. dr. sc. Dubravka Maleš, prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, Alen Halilović, Boris Vujnović, Dubravko Šopar, Mario Žuliček, Karlo Kralj, Domagoj Morić i Josipa Vučica;   zamjenici članova Adela Čujko, Adriana Mastelić, Višnja Grgurić-Štimac, dr. med. dent., Ivana Graf, Tereza Teklić, Nenad Livun, Mladen Dubraja, Ana Frangeš, Vlatka Marčan, Romana Kuzmanić Oluić, Marina Lochert Šoštarić, Mihaela Marušić, Sandra Bedeniković, Nikola Sedlar, Emina Ljubek, Marina Horvat Pavlic, dr. sc. Marko Mustapić, dr. sc. Sandra Car, dr. sc. Dunja Potočnik, Jelena Batelić, Dora Šimunović, Tanja Herceg, Silvija Koščec, Sven Janovski, Jelena Perak i Anja Bulog, te tajnica Savjeta za mlade Zrinka Mikolić.  Novom je zamjenicom predsjednika Savjeta, Vlada imenovala, po položaju državnu tajnici u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Margaretu Mađerić.
Vlada je također, temeljem provedenog postupka sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za mlade (Narodne novine, br. 102/12, 56/15 i 19/17) imenovala  članove, zamjenike članova i tajnicu Savjeta za mlade, kao predstavnike nadležnih ministarstava, ureda Vlade Republike Hrvatske, nadležnih institucija i predstavnika udruga mladih i za mlade. Tako su članovima imenovani: Vanja Glogovac, mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, Martina Bogut Barić, Miroslav Smetiško, dr. sc. Iva Hraste Sočo, Maja Pavičić, Zdravko Vukić, Ana Frangeš, Marija Šumonja, Damir Župan, Silvija Grgić, Gordan Maravić, Fadila Gracin, Vesna Lendić Kasalo, Klaudija Brkić, mr. sc. Helena Štimac Radin, Mario Žuliček, Ana Vučetić, Marina Rukavina, dr. sc. Ivan Hrstić, doc. dr. sc. Bojana Ćulum, prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, Sanja Krznarić, Mateo Matijević, Branimir Čulina, Ivana Barac, Filip Trezner, Josip Miličević, Tanja Herceg; zamjenicima članova imenovani su Annamaria Vuga, Ivan Milanović Litre, Tomislav Đidara, Matija Kikelj, Tereza Teklić, Matija Žugec, Tonči Glavinić, Koraljka Hruškar, Martina Šira, Lada Ćurković, Katarina Serdar, Petra Prpić, mr. sc. Jozo Ćavar, Marina Lochert Šoštarić, Mihaela Marušić, Sandra Đuka, Ante Galić, Emina Ljubek, Karmela Baburić, dr. sc. Rašeljka Krnić, dr. sc. Ivan Cerovac, dr. sc. Anja Gvozdanović, Mateja Kušić, Filip Kavran, Nikola Jelovečki, Marija Huđ, Adrijana Dimić, Kristijan Kovačić, Božidar Nikša Tarabić. Tajnicom Savjeta Vlada je imenovala Eminu Grd.
 
Vlada je razriješila dosadašnjeg supredsjedatelja Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj Petra Barišića, zamjenicu supredsjedatelja dr. sc. Jasminu Kovačević Čavlović, dio članova  Antu Mandarića i Mirka Markovića te tajnika Ivana Zebu.
Novim je supredsjedateljem toga Međuvladinog mješovitog odbora Vlada imenovala Zvonka Milasa, novim zamjenikom supredsjedatelja Milana Bošnjaka, dijelom novih članova dr. sc. Ivu Hraste Sočo, Alenku Hudek i Ivanu Pilko Čunčić, a novom je tajnicom odbora imenovana Dubravka Severinski.
 
 
 

Pisane vijesti