9. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj 
 
2.         Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih stranaka Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu o aranžmanima zemlje domaćina za Tajništvo Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti
 
5.         Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (EU)
 
6.         a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem    
 
7.         7.1.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bedekovčina za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

            7.2.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Brtonigla za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag

            7.3.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Đurmanec za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

            7.4.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kotoriba za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

            7.5.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Levanjska Varoš za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

            7.6.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Mače za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

            7.7.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Velika Ludina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

            7.8.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Viljevo za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb    
 
8.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju izmjena Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije
 
9.         Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2019. godinu
 
10.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske

            a)         Marijane Petir, u vezi s poduzimanjem mjera radi održavanja i osnaživanja hrvatske poljoprivrede
            b)         Mire Bulja, u vezi s projektom Aglomeracije Sinj
            c)         Peđe Grbina, u vezi s metodom postupanja policijskih službenika.  *odgovor sadrži zaštićene osobne podatke te u skladu sa zakonskim odredbama nije javno dostupno

 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice        
                                                                      
1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije:  

a)         broj 2020/2171, u vezi s multimodalnim putovanjima
b)         broj 2020/2163 i 2020/2151, u vezi s prometnim informacijama
c)         broj 2016/2171, u vezi s jedinstvenim Europskim željezničkim prostorom
d)         broj 2020/2133, u vezi s opskrbom plina
e)         broj 2020/2204, u vezi s prirodnim staništima         
 
2.         Upravni spor radi postupanja javnopravnog tijela – davanje odgovora na tužbe
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.