93. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlog nacionalnog programa reformi 2018.                                                        
 
2.         Prijedlog programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018. – 2021.
                                                                                                                                        
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o upravljanju državnom imovinom (EU)   
 
4.          Prijedlog odluke o izradi Državnog plana prostornog razvoja                             
 
5.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije                                                                                    
 
6.          Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje dionica trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d., Makarska                                                                                                      
 
7.          Prijedlog uredbe o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/556 оd 24. ožujka 2017. o detaljnim aranžmanima o postupcima inspekcije dobre kliničke prakse u skladu s Uredbom (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (EU)   
 
8.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
8.1.      Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona (predlagatelji: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke u Hrvatskome saboru)  
8.2.      Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznim odnosima (predlagatelji: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke u Hrvatskome saboru)                                                                               
8.3.      Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2017. godinu
8.4.      Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2017. godinu       
8.5.      Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu
            8.6.      Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu             
8.7.      Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2017. godinu                                                                                                        
8.8.      Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu                                                                                                  
8.9.      Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu                                                                                                                     
8.10.     Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
                                                                                                                              
9.         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna    
                                                                                                                           
10.       Izvješće o radu Odbora za državnu službu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine                                                                                            
 
11.       Izvješće o usklađivanju posebnih zakona sa Zakonom o koncesijama                
 
12.      a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka                  
c)          Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu                                                                                                         
13.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Deklaracije iz Vallette                         
 
14.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka                                                                                                                            
 
15.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad manifestacijama obilježavanja 140. obljetnice postojanja i djelovanja Hrvatskog Crvenog križa na tlu današnje Republike Hrvatske (Zagreb, 22. listopada 2018. godine) i 65. obljetnice dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa (Sisak, 25. listopada 2018. godine).                                                       

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom:
 
a)         Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 144/13)                                                                                                     
b)         Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane (Narodne novine, broj 28/15)                               
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)                 
                                                                                              
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                      
 
4. Kadrovska pitanja
 
5.Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti