94. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:


1.         Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji                       
                   
2.         Projekti vezani uz Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju
 
2.1.      Prijedlog zaključka o pokretanju aktivnosti radi uvrštenja projekata: Novi ulaz u Split - čvor Vučevica na A1 - tunel Kozjak - čvor na DC8- Trajektna luka Split; Nova multimodalna platforma Splitske aglomeracije Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš; Projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split, u trajektnoj luci Split (Istočna obala), sa Zračnom lukom Split te izgradnja intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split (Kopilica), na listu strateških projekata                                                                                                    
2.2.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split, u trajektnoj luci Split (Istočna obala), sa Zračnom lukom Split te izgradnja intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split (Kopilica)     
                                                                                                 
2.3.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje nove pristupne i izlazne ceste iz Trajektne luke Split te Projekta Novi ulaz u Split - čvor Vučevica na A1 - tunel Kozjak - čvor na DC8 - Trajektna luka Split                           
2.4.      Prijedlog zaključka u vezi s Projektom poboljšanja prometne povezanosti otoka Hvara: Poljice - Sućuraj - Drvenik - čvor Ravča                                         
 
2.5.      Prijedlog zaključka u vezi s projektima izgradnje spojnih cesta čvor Zagvozd - granica Bosne i Hercegovine i Dicmo - obilaznica (Križice) - Krivodol kod Sinja     
        
2.6.      Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije i izgradnje ceste Supetar - Pučišća - Povlja - Sumartin na otoku Braču                                                   
2.7.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije i dogradnje čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb - Split – Dubrovnik                            
2.8.      Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije križanja državnih cesta DC8 i DC512 i županijske ceste ŽC6197 u Makarskoj                                           
2.9.      Prijedlog zaključka u vezi s imenovanjem radne skupine za analizu projekta Spaladium centra                                                          
2.10.    a)        Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Kamen Gradu Splitu, u svrhu sanacije odlagališta komunalnog otpada "Karepovac"     
             b)        Prijedlog zaključka u vezi s projektom sanacije odlagališta otpada Karepovac                                                                                     
2.11.    Prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica                                                                                                 
2.12.    a)        Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta sustava navodnjavanja polja Bunina (Vrgorac)                                                         
             b)        Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta sustava navodnjavanja Imotsko-bekijskog polja                                                                        
2.13.    Prijedlog zaključka u vezi s pružanjem stručne pomoći u realizaciji Projekta Arheološkog parka Salona                                                
2.14.    Prijedlog zaključka u vezi s rješavanjem pitanja vlasništva, očuvanja, obnove i upravljanja podrumima Dioklecijanove palače                     
2.15.    Prijedlog zaključka o realizaciji projekta Centra za mlade – Multimedijalnog kulturnog centra u Splitu                                                                             
2.16.    Prijedlog zaključka u vezi s Programom postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata kroz nastavne baze Sveučilišta u Splitu i stručnu praksu                                                                                                
2.17.    Prijedlog zaključka u vezi s unaprjeđenjem dostupnosti, bržeg i kvalitetnijeg pružanja pravovremene i odgovarajuće zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima na otocima, uključujući dijagnostičke postupke za utvrđivanje potrebe hitne intervencije i transporta, u okviru projekta brzih brodica                            
2.18.    Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Split i Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije na jednoj lokaciji                                     
2.19.    Prijedlog zaključka u vezi s promicanjem ulaganja u Splitsko-dalmatinsku županiju                                                                                                 
2.20.    Prijedlog zaključka u vezi s uvođenjem projekta eKomunikacije na Trgovačkom sudu u Splitu i Stalnoj službi tog suda u Dubrovniku                         
2.21.    Prijedlozi zaključaka o iskazivanju interesa za osiguranje stanova za djelatne vojne osobe s rasporedom službe na području:
             a)         Grada Splita
             b)         Grada Sinja                                                                                  
2.22.    a)        Prijedlog zaključka u vezi sa stvaranjem preduvjeta za realizaciju projekta Tehnološkog parka Split                                                                   
             b)        Prijedlog zaključka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split (dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac) Gradu Splitu, u svrhu izgradnje Tehnološkog parka Split i Prometnog centra Grada Splita                                                                               
2.23.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split (dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac) Splitsko-makarskoj nadbiskupiji
2.24.    Prijedlog zaključka u vezi s prijedlogom prodaje nekretnine u Splitu u suvlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje                                                                                                        
2.25.    Prijedlog zaključka o darovanju Gradu Splitu nekretnina u k.o. Žrnovnica u svrhu stambene izgradnje                                                                           
2.26.    Prijedlog odluke o darovanju Gradu Splitu garažnih mjesta u Splitu u vlasništvu Republike Hrvatske                                                                 
2.27.    Prijedlog zaključka o darovanju dijela nekretnine Gradu Splitu, u svrhu rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade Osnovne škole Kamen-Šine
2.28.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Split Gradu Splitu, u naravi zgrada-hotel za samce                                                     
2.29.    Prijedlog zaključka o darovanu dijela nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Kotišina Gradu Makarskoj, u komunalnu svrhu               
2.30.    Prijedlog zaključka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Makarska-Makar Gradu Makarskoj, u naravi zemljište na gradskom dijelu Peškera                                                                                             
2.31.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Bast – Baška Voda Općini Baška Voda, u svrhu uređenja i privođenja gospodarskoj svrsi                       
2.32.   Prijedlog zaključka u vezi sa sufinanciranjem izrade prostornih planova u Splitsko-dalmatinskoj županiji                                           
2.33.   Prijedlog zaključka u vezi s potporom projektu "Ultra Europe" kroz promidžbu i promociju u razdoblju od 2018. do 2022. godine                                  

3.         Prijedlog programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine                                              

4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za dugoročno klupsko kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., radi financiranja investicijskog održavanja zrakoplovnih motora
 
5.         Prijedlog izmjena Sporazuma o partnerstvu    između Republike Hrvatske i Europske komisije                                                                                            

6.         Prijedlog uredbe o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata                                                                                               

7.         Prijedlog odluke o prodaji strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do 1% S
                                                                                                                                    
8.         Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije   
 
9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske                  

10.       Izvješće o radu pučke pravobraniteljice za 2017. godinu ­­– davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                                                       

11.       Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2017. godini
    
12.       Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za organizaciju Sastanka konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke                                                   

13.       Prijedlog zaključka o imenovanju izaslanstva Republike Hrvatske na 107. zasjedanju Međunarodne konferencije rada                                                                                  

14.       Prijedlog zaključka u vezi s Hrvatsko-francuskim strateškim partnerstvom - Akcijskim planom 2018. - 2021.                                                                     
 
15.      a)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji
            b)        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora
                       između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji                                                     
                                                                                                                
16.       a)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima.            
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Izvješće o tijeku postupka zbog pritužbe sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (ograničeno)                                          
 
2.         Prijedlog odluke o podmirenju troškova postupaka               
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.