95. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

 
1.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Strategije za uvođenje eura kao službene valute u
                        Republici Hrvatskoj
           b)         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj                                    
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin, s Nacrtom končanog prijedloga zakona                                                                                                          
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)
                                                                                                                                                
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                                                                            
 5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU)                                                                     
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o Zakladi vojne solidarnosti                                   
 
7.         Prijedlog strateškog pregleda obrane                                                                       
 
8.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka                                                                                                
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za nabavu besposadnog zrakoplovnog sustava                                                                     
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Beretinec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                    
 
11.       a)       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
            b)       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama                                                                
 
12.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama                                                  
 
13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                           
  2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Državnom uredu za reviziju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                               
 
14.       Izvješće o prikupljenim popisima arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima                                                       
 
15.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za razdoblje studeni 2017. - travanj 2018.                                                                                                                
 
16.       a)         Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u 2017. godini       
b)         Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine              
 
17.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za ožujak 2018. godine                                          
 
18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana o zračnom prometu                                    
 
19.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike u područjima jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, športa i mladih za razdoblje 2018. - 2021.             
 
20.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o suradnji u području kulture za godine 2018. - 2021.
                                                                                                                     
21.       Prijedlog zaključka u vezi s Nacrtom konceptualnog dokumenta „Energetska sigurnost: temelj regionalne i međuregionalne suradnje“                    
  
22.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta izjave o namjeri između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o jačanju bilateralne obrambene i sigurnosne  suradnje                                                                                                                                                
23.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad svečanošću otvaranja stalnog postava Zbirke donacija hrvatskih i europskih umjetnika "Muzej Vukovara u progonstvu" (Vukovar, 27. svibnja 2018. godine).         
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za opće poslove (GAC), 14. svibnja 2018. godine          
            b)         Vijeće za opće poslove  - članak 50. (GAC Art. 50), 14. svibnja 2018. godine
                                                                                                                                
2.         Prijedlog zaključka u vezi s Intervencijskim podneskom Republike Hrvatske                                                                                                                                              
3.         Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje hidrauličkih alata iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)                                                                                   
4.         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za zatvaranje Ureda i otvaranje Veleposlanstva (ograničeno)                                                          
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                           
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                            
7.         Kadrovska pitanja
 8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Dokumenti