1. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se danas, 24. srpnja 2020. godine, u 13.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                        
 
2. Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske                     
 
3. Nacrt prijedloga zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije                                            

4. Izvješće o aktivnostima i rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije (1. siječnja 2020. – 30. lipnja 2020.)                                                                    

5. Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o izvanrednom sastanku Europskoga vijeća održanom od 17. do 21. srpnja 2020.                                                    

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za odgovor na krizu i podršku oporavku                                                                                                                  

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva                                                                                      

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora ­                                                                                                                                        
9.  Nacrt prijedloga zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“                                  
 
10.       a)   Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke                                                          

11. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru ,,SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju                                                    

12.  Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
  1. Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2019.
  2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna
  3. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019.                                          
 
13.  Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine                                                                                       
 
14.  Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani.          
 
                     
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               

1. Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)                                                                                                                    

2. Prijedlozi odluka o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)                  

3. Kadrovska pitanja  
 
4. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave