116. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 27. rujna 2018. godine, u 9.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti                            
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o obavljanju studentskih poslova                    
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (EU)                                                                                                       
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna teksta i Dodataka od II. do IX. Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona iz 1999. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i dodavanje novih dodataka X. i XI.                                      
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme                                                                              
 
6.         Prijedlog odluke o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.                                                                                                   
 
7.         Prijedlog uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija                             
 
8.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine
                                                                                                                                              
9.         Prijedlog odluke o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.           
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Sveučilištu u Rijeci, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini, za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji postojeće građevine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i izgradnju aneksa zgrade Fakulteta                                                                                                   
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini, za sklapanje ugovora o građenju dvije višestambene građevine s uređenjem okoliša i infrastrukture, oznake „B“ i „C“, u Dubrovniku                
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja za sklapanje ugovora o kupoprodaji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama za sedam stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja za sklapanje ugovora o darovanju kojim se Republici Hrvatskoj daruje stan na adresi Grofa J. Draškovića 5, Slatina                                                                           
 
14.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 
15.       Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana u 2017. godini                                                                                                       
 
16.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Četvrte izmjene i dopune Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država                                                                                  
           
17.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Poslovnim forumom "Poduzetništvo u vremenu četvrte industrijske revolucije – izazovi za Hrvatsku i BiH" (Zagreb, 10. listopada 2018. godine)                                         
                                                             
18.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
                                                                 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         Prijedlog odluke o opskrbi plinom                                                                                                  
2.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće Europske unije (Konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir)) (COMPET), 27. i 28. rujna 2018. godine       
b)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 2. listopada 2018. godine                                                                                                       
 
3.         Davanje očitovanja Ustavom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske:
 
            a)         Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 64/18) u cijelosti i njegovog članka 6.                           
b)         Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (Narodne novine, broj 72/17)                                                                                          
                                                      
4.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                                              
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                                                   
                                                                               
5. Kadrovska pitanja
 
6.Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Najave