117. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 4. listopada 2018. godine, u 9.00 sati, u Banskim dvorima. Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti (EU)                              
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima (EU)
                                                                                                                                      
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (EU)                                                                                               
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti                                                                                                                 
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece                                                        
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o probaciji                                                   
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći                         
 
8.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, dr. med., ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru                               
9.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga    
           
10.       Prijedlog uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave     
 
11.       Prijedlog uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture                                                                                         
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, radi provedbe financijske konsolidacije, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga
b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, radi provedbe financijske konsolidacije, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga
                                                                  
13.       Prijedlog odluke o davanju koncesije društvu Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži              
 
14.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za podnošenje kandidature za organizaciju LEN Europskog prvenstva u vaterpolu, Split 2022.                                               
 
15.       Prijedlog odluke o potvrđivanju Izmjena i dopune Statuta Središnjeg registra osiguranika                                                                                                                    
 
16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu                                                                                                 
b)         Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2017.                 
c)         Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017. godinu                                                                                                        
 
17.       Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za pripremu sastanka na vrhu Kina + 16 država Srednje i Istočne Europe                                                                  
                                  
18.       Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u Borbenu skupinu Europske unije pod vodstvom Savezne Republike Njemačke                                                                        
 
19.       Prijedlog odluke o održavanju pete „Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA“                                                                                          
 
20.       Prijedlog zaključka o provedbi preporuka sa Sedme sjednice hrvatsko-srpskog Međuvladinog mješovitog odbora za manjine                                                         
                                    
21.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Azerbajdžana za godine 2018., 2019. i 2020.                                                                                         
 
22.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad konferencijom "Dani regionalnoga razvoja i EU fondova" (Šibenik, 4. do 6. listopada 2018. godine).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI), 9. listopada 2018. godine                                                                                              
 
2.         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Centra za nadzor terorista Vlade Sjedinjenih Američkih Država (povjerljivo)                                                                          
 
3.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)     
                                                                                                                           
4.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za mjesec rujan – usmeno izvješće                                                                                                                      
 
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                      
 
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                
 
7. Kadrovska pitanja
 
8.Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave