13. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 8. listopada 2020. godine, u 11.00 sati u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                  
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (EU)                                                                        
 
4.         Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uvjetima smještaja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji i Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj     
 
5.         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ – dionica: Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulji

6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izjave čelnika o potpori prirodi „Ujedinjeni na sprečavanju gubitka bioraznolikosti do 2030.“                                                             
                                                                                                                                    
7.         Prijedlog odluke o pružanju pomoći za projekt potpore obrazovnih aktivnosti i funkcioniranje Srednje medicinske škole pri Katoličkom školskom centru „Ivan Pavao II“ u Bihaću

8.         Prijedlog zaključka o davanju potpore strateškim projektima hrvatske nacionalne manjine
 
9.         Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka javne nabave usluge najma uređaja i upravljanja ispisom za tijela koja nisu obveznici središnje javne nabave                                                                
 
10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Donjoj Stubici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Veliko Trgovišće za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tribunj za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb                                                                      
 
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Prijedlog zakona o zabrani genetski modificiranih organizama (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)
            b)         Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2019. godinu
            c)         Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu
            d)         Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2019. godinu                                                                        
 
12.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske, Policijske škole Slupsk o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja

13.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za kolovoz 2020.                                                            
 
14.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.        Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
           a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 8. i 9. listopada 2020.
           b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 12. listopada 2020.                              
           c)         Vijeće za opće poslove (GAC), 13. listopada 2020.                      
           d)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 13. listopada 2020.                                                                
 
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec rujan 2020. – usmeno izvješće                                                                                          
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. – usmeno izvješće                                                                                                                  
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.


Najave