131. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 13. prosinca 2018. godine, u 8.30 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1.         Nacrt prijedloga zakona o željeznici (EU)                                                              
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (EU)
                                                                                                                                      
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti         
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu  
                                                                                                                                      
5.         a)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Razvoj vodno-komunalne
 infrastrukture Sinj“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
b)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                                                                                   
 
6.         a)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike               
      b)        Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o osnovici za izračun plaće u javnim službama                                                                                         
 
7.Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (EU)
 
 
 
 
8.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) - prometni sektor, za zahvat pod nazivom "Unapređenje infrastrukture luke Rijeka - produbljenje južnog veza na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata"
 
9.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti za sklapanje nagodbe radi mirnog rješenja spora te o davanju suglasnosti Ministarstvu financija za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2019. godini                                                                        
                                                                                                    
10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu odobravaju sredstva pomoći kojima Fond neposredno financira troškove projekta zamjene plina Halona 1301 u stabilnom sustavu protupožarne zaštite u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u financiranju projekta zamjene plina Halona 1301 u stabilnom sustavu protupožarne zaštite u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, davanjem sredstava pomoći                                           
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine                      
 
12.Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora temeljem provedenog postupka javne nabave informatičke opreme putem financijskog leasinga za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za razdoblje od 48 mjeseci 
 
13.       Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Dragutina Kušlana                                                                               
 
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu državne imovine da, u ime i za korist Republike Hrvatske, kupi nekretnine od trgovačkog društva Orljava d.o.o. iz Požege
 
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za 2017. godinu         
 
 
16.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti                                
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti
c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o sudskim pristojbama
 
 
d)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave                                           
                                                                                                                                              
17.       Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2016. i 2017. godinu                                              
 
18.       12. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. listopada 2018. godine - pojednostavljeno izvješće.       
                                                                              
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća, 13. i 14. prosinca 2018. godine
                                                                                                                                   
2.             Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
      a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. i 18. prosinca 2018. godine                                                                                                     
      b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara energetike (TTE Energy), 19. prosinca 2018. godine                                                   
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                               
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                
                                                                 
5. Kadrovska pitanja
 
6.Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave