143. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 14. veljače 2019. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji              
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                       
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                       
 
4.         Prijedlog odluke o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu   
 
5.         Prijedlog odluke o obustavi, nepokretanju postupaka naknade štete i o otpisu tražbina na ime naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja                
 
6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada                                                                                                                                            
7.          Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu                                                                                                        
 
8.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije                                                                                                   
 
9.          Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada za 2019. godinu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo                                                  
 
10.       a)         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja
b)         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima i kućom u vlasništvu Republike Hrvatske                                                                                      
 
11.       Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o digitalizaciji arhivskog gradiva iz Domovinskog rata                                                                                                     
 
12.        Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                   
 
13.       Prijedlog odluke o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu                                                             
 
14.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d.                       
 
15.       Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom VIII. zasjedanja Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju                                            
 
16.        Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u područjima kulture i umjetnosti za razdoblje 2019. - 2021.
                                                                                                                          
17.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 
                                         
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice       
                                                                   
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 18. veljače 2019. godine       
b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 19. veljače 2019. godine           
c)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET), 18. i 19. veljače 2019. godine                                       
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                          
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                   
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 

Najave