144. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 21. veljače 2019. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o vinu (EU)                                                
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                   
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                       
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                            
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o trgovini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                              
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                         
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                           
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina                                                                                                                    

10.       Nacrt konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije                      
 
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane

12.       Prijedlog odluke o uspostavi nacionalne mreže suradnje u području izbora za Europski parlament                                                                                                      
 
13.       Prijedlog odluke o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za odlučivanje o načinu korištenja stanova za službene potrebe za djelatne vojne osobe, policijske službenike te druge državne i deficitarne javne službenike i namještenike iz zdravstva, obrazovanja, znanosti i kulture              
 
14.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera društva Croatia Airlines d.d.
                                                                                                                              
15.        Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja magistralnog plinovoda Zlobin - Omišalj DN 1000/100, na području Grada Kraljevice i Općine Omišalj                                                        
 
16.        Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala
                                                                                                                                          
17.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja
                                                                                                                                         
18.        Prijedlog zaključka o financiranju Projekta izgradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške sa spojnom cestom                                                                    
 
19.        Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije starog mosta u Trogiru (Čiovski most)                                                                             

20.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
 
21.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru
  2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije              
  3. Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge za 2017. godinu                                      
 
22.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o Državnom uredu za reviziju                                                    
 
23.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za prosinac 2018. godine                                 
 
24.       Prijedlog zaključka u vezi s upućivanjem poziva za imenovanje članova Savjeta za nacionalne manjine                                                              

25.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad manifestacijom obilježavanja 100. obljetnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje (Zagreb, tijekom 2019. godine)                                                                                          
 
26.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                           
 
1.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o podmirenju troškova postupaka        
 
2.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
           b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                              
                                                                                                                       
3.         Kadrovska pitanja  
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

 

 
 

Najave