174. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u petak, 9. prosinca 2022., u 8.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt prijedloga zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)              
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (EU)
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (EU)                                                                                           
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                         

6.         Nacrt prijedloga zakona o dodatnom porezu na dobit, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                                       
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama                                                                                                   
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)                                                                          
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
                                                                                                                                                
10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (EU)
 
11.       Nacrt prijedloga strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine                  
 
12.       Nacrt prijedloga godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023.                                                                                                               
13.       a)         Prijedlog odluke o donošenju Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda       
           
            b)        Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini                                                   
 
14.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Bakar Gradu Bakru, u svrhu osnivanja poduzetničke zone „Bakar“ na platou bivše koksare u Bakru                                
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Medulin za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                                        

16.       Prijedlog odluke o doprinosu Republike Hrvatske Središnjem fondu Ujedinjenih naroda za krizne situacije za 2023. godinu                                                                       
 
17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa i uprave za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023., 2024. i 2025. godini, koje se odnose na financiranje poslova državne uprave povjerenih županijama
 
18.       a)         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu                                                           
 
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za nabavu raketnog sustava protuzračne obrane kratkog dometa                                                                                      
 
19.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zagrebu               
 
20.       a)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama, te potpisivanje Izjave u svrhu pristupanja Mnogostranom sporazumu
 
            b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi, te potpisivanje Izjave u svrhu pristupanja Mnogostranom sporazumu                                                                                                                   
21.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti                                                 
 
22.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2021. godinu                                                                                                           
 
23.       Prijedlog izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2021.godinu                                                                                                                     
24.       Prijedlog izvješća o radu probacijske službe za 2021. godinu                                 
 
25.       Prijedlog izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine                                                                                                                    
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
1.       Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
          a)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 8. prosinca 2022. – verifikacija stajališta
          b)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 9. prosinca 2022.         
          c)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 11. i 12. prosinca 2022.        
          d)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 12. prosinca 2022.            
          e)         Vijeće za opće poslove (GAC), 13. prosinca 2022.                           
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
 
3.         a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)       Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                                            
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi
 
 

Najave