176. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 29. kolovoza 2019. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o zaštiti zraka (EU)                                                      
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (EU)           
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (EU)                                                                                  
 
4.         Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.                                           
 
5.         Izvješće o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „67 je previše“ o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju
 
6.         Prijedlozi odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u:
 
  1. istražnom prostoru ugljikovodika „SZH-01“
  2. istražnom prostoru ugljikovodika „DR-03“
  3. istražnom prostoru ugljikovodika „SA-06“
  4. istražnom prostoru ugljikovodika „SA-07“
  5. istražnom prostoru ugljikovodika „SA-11“
  6. istražnom prostoru ugljikovodika „SA-12“                                                
 
7.        Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za financiranje police osiguranja za štetu nastalu od naleta vozila na divljač u 2019. godini                                                            
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za zaduženje putem izdanja korporativnih obveznica                                                          
 
9.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje, radi refinanciranja kredita
b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja kredita                                 
           
10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Novskoj za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Murskom Središću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak        
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Nova Rača za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
d)         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Općini Matulji za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Zemunik Donji za zaduženje kod OTP banke d.d., Split                                                             
 
11.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ranu intervenciju u djetinjstvu
 
12.       a)          Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2018. godinu           
b)         Prijedlog akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu                             
      
13.       Prijedlog odluke o pružanju pomoći za obrazovne aktivnosti i funkcioniranje Katoličkog školskog centra „Ivan Pavao II“ u Bihaću                  
 
14.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
14.1.    Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske (predlagatelji: jedna petina zastupnika u Hrvatskome saboru)                                                          
14.2.    Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske (predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru)                                                   
            14.3.    Prijedlog ovršnog zakona (predlagatelj: Damjan Vucelić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                      
            14.4.    Prijedlog ovršnog zakona (predlagatelj: Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                              
            14.5.    Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o obveznim odnosima (predlagatelj: Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika u Hrvatskome saboru)                                                           
            14.6.    Prijedlog zakona o nacionalnoj naknadi za starost (predlagatelj: Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                   
            14.7.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                     
            14.8.    Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2018. godinu                                                                                 
            14.9.    Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu                                                                                              
15.       Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2018. godinu   
 
16.       Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2018. godinu i Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2018. godini
 
17.       Prijedlozi odluka o pokretanju postupka za sklapanje:
 
a)         Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 3. Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog u Washingtonu dana 25. lipnja 2003.
b)         Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 2. Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog 25. lipnja 2003.                                                   
18.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske/Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vlade Države Izraela/Ministarstva obrane Izraela o zaštiti klasificiranih podataka                                                                        
b)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i Međunarodnog odbora Crvenog križa o prijenosu i uporabi informacija i dokumenata o osobama nestalim u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj (1991-1995), pribavljenih iz međunarodnih arhiva
c)         Memorandumom o suradnji između Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i Ministarstva branitelja Ukrajine u području skrbi o braniteljima 
                                                                                                                    
d)         Pravilima postupanja između Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine za provedbu Protokola o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u traženju nestalih osoba                                             
 
19.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 18. međunarodnom konferencijom o poticanju izvoza (Šibenik, 15. studenoga 2019. godine).                                                                                                          
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice  
                                                                             
1.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u spojenim predmetima pred Sudom Europske unije broj C-267/19 i C-323/19
 
2.         Prijedlog odluke o određivanju štićenog objekta (povjerljivo)                               
 
3.         Nacrti prijedloga odluka o osnivanju konzulata Republike Hrvatske (tajno)
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                   
                                                                                                                                                
5.         Kadrovska pitanja  

6.        Informacije, pitanja i prijedlozi.

 
 

Najave