195. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 16. veljače 2023., u 8.30 sati, u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 8 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
  1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                        
 
  1. Informacija o praćenju cijena u maloprodaji            
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o vodi za ljudsku potrošnju (EU)
 
4.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju informacije o planiranom pokretanju emisije državnih obveznica uz aktivno izravno uključivanje sektora građanstva                 
 
5.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske (predlagatelji: 33 zastupnika u Hrvatskome saboru) – očitovanje Vlade Republike Hrvatske                                           
 
6.         Prijedlog smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2023. – 2025.
 
7.         Prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2023. godinu                                                                         
 
8.         Prijedlog izmjena Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda                                                   
 
9.         Prijedlog odluke o određivanju upravitelja željezničke infrastrukture                   
 
10.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera društva HŽ Cargo d.o.o.                                                                                                   
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije                                                                                                           
 
12.       a)         Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Čabra
b)         Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Varaždina
c)         Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čeminac
d)         Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kali
e)         Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kukljica           
 
13.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine
Kalnik                                                                                                                      
 
14.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći osobama u privremenom smještaju stradalim u potresu            
 
15.       Prijedlog godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2023. godinu      
 
16.       a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipta o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza
b)         Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipta o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza         
 
17.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda (EU)
 
18.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
                                                          
19.       Prijedlog izvješća o stanju i poduzetim mjerama vezano za sigurnost opskrbe zaštićenih kupaca prirodnim plinom (provedba Zaključka Hrvatskoga sabora).                      
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
  1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC),   20. veljače 2023.                                                                                   
 
  1.  Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)        
 
3.         Prijedlog odluke o implementaciji Mjera odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora u Republici Hrvatskoj (tajno)             
 
4.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)
                                                                                                                     
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                               
 
6.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu
                        stečevinu Europske unije za 2023. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu                                
 
7.         Kadrovska pitanja
 
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave | Andrej Plenković