201. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 9. siječnja 2020. godine, u 9.30 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU)                                           
 
2.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za unos materijalne imovine u temeljni kapital trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d.   
 
3.       a)           Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za ocjenu trofeja i    izložbe
b)           Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje dabrom
c)           Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje smeđim medvjedom
d)           Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje mačkom divljom                                                                                                   
 
4.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
  1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike u Hrvatskome saboru)                                           
  2. Prijedlog zaključka o izmjeni Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (predlagatelj: Klub zastupnika Nezavisne liste mladih u Hrvatskome saboru)                                                                        
5.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine, za 2017. i 2018. godinu                                                                                                                                                  
6.       Periodična izvješća Republike Hrvatske o primjeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije                                                                                 
 
7.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za studeni 2019. godine                                                                  
 
8.      Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana o provedbi Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžana o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave                                                                                                                     
  1. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                           
 
1.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                                                          
 
2.         Davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske na:
 
  1. prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17 i 84/19) 
  2. zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 3. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/19)                                                                                       
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                              
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu – usmeno  izvješće                                                                                                                                        
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave | Andrej Plenković