202. sjednica Vlade


Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 16. siječnja 2020. godine, u 9.30 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                              
 
2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina  (EU)   

3. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod                                                                      

4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom                                                                                                            

5. Prijedlog zaključka u vezi sa Sažetkom Treće revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško (NEK) i Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) NEK                                              

6. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u k.o. Šibenik                                           

7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga                                                                                                  

8. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja      

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj                                                                    

10. Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2020. godini                                                                             

11. Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini                                                                                               

12. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      a)         Prijedlog zakona o zabrani genetski modificiranih organizama (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                            
      b)         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2018.                       
      c)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti uspostave i korištenja informacijskog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u tijelima državne uprave i drugim korisnicima proračuna 
 
13. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2017. i 2018. godinu                                            
 
14. Izvješće o radu probacijske službe za 2018. godinu                           

15. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti o suradnji u području diplomatskog usavršavanja i razmjene informacija i dokumentacije između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske                 

16. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad izložbom "AKO TEBE ZABORAVIM: Holokaust u Hrvatskoj 1941. - 1945. / zadnje odredište Auschwitz" (Zagreb, 27. siječnja 2020. godine).     


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                           

1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 20. siječnja 2020. godine                                                                                      

2. a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
    b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                                    

3. Kadrovska pitanja  
 
4. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave