210. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 5. ožujka 2020. godine, u 9.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora                                    
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (EU)            
 
 1. Informacija o aktualnom stanju, poduzetim mjerama te preporukama koje se odnose na suzbijanje koronavirusa u Republici Hrvatskoj                                                
 
4.         Prijedlog uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika              
 
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća                                                                                                   
 
 1. Prijedlog odluke o provedbi vježbe „KIBERNETIČKI ŠTIT 2020.“ za uvježbavanje upravljanja u uvjetima kibernetičkih incidenata                                                         
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini, za izvođenje radova na rekonstrukciji građevine broj 62 na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu                                                                                       
 
8.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije                                                                                                     
 
9.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju aktivnosti i pružanje pomoći bivšim zatočenicima koji su za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku prisilno odvođeni i zatočeni na području Republike Srbije i Crne Gore                                                                                                                      
10.        Prijedlog uredbe o objavi izmjena Statuta Svjetske turističke organizacije i Financijskih pravila u dodatku Statuta                                                                
 
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o udomiteljstvu (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a u Hrvatskome saboru)                                             
 2. Prijedlog rezolucije o klimatskoj i okolišnoj krizi (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a u Hrvatskome saboru)                                                 

12.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke o prijenosu mirovinskih prava
b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske središnje banke o prijenosu mirovinskih prava
                                                                                                                                  
13.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Odgovora Republike Hrvatske na Šesto izvješće Odbora stručnjaka o provedbi Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima od strane Republike Hrvatske                                                                            
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o partnerstvu vezanom uz Nacionalne frankofonske inicijative i Frankofonske inicijative institucija (2019. – 2022.)
    
 1. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad održavanjem „30. Nacionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih Hrvatske u Dubrovniku – Dubrovnik 2020.“ (Dubrovnik, 11. do 15. ožujka 2020. godine)       
 
 1. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.          
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

                                                                              
1.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                      
2.         Mjesečno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji – usmeno izvješće                                                                                    
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec veljaču 2020. – usmeno izvješće                                                                                      
 
4.        Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu  usmeno izvješće                                                                                                                                                                                 
6.         Kadrovska pitanja  
 
7.        Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
                   
 

Najave