251. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 21. rujna 2023., u 12.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 10.30 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 
 
 1. Informacija o procesu pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)                            
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji               
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                            
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                              
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                  
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                      
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                       
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                       
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                          
       12.    Prijedlog odluke o interventnoj mjeri pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske radi ublažavanja posljedica epidemije  
              
        13.    Prijedlog uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića                                       
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za nabavu jednokratnog protuoklopnog prijenosnog raketnog sustava RGW 90                
 
 1. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj                                                                                
 
 1. Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice                                                                                                           
 
 1. Prijedlog odluke o načinu raspolaganja viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2023. godini                                                               
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju suorganizacije 46. sjednice Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja                                                                            
 
      19.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i   dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske                   
                   b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim  službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
 

        20.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka javne nabave elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i opreme                                                                                                                                                                     
 
 1. Godišnja izvješća o radu i financijska izvješća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. i 2022.                                                                    
       22.    Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Izložbom Ivana Meštrovića i međunarodnim simpozijem o Ivanu Meštroviću
        

       23.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)    Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru)
b)    Prijedlog strateškog plana Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje 2023. - 2027. (predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost)            
c)    Prijedlog rezolucije o umjetnoj inteligenciji (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru)                   
d)    Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.                           

 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:    
 
1.                  Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 25. rujna 2023.
 
2.                  Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 2., 4. i 12. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 33/23.) .) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske            
 
3.                  Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije („Narodne novine“, broj 31/23.) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                          
 
4.                  Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Konzulata (tajno)
                                                                                                                     
5.                  Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće
                                                                                                       
6.                  Kadrovska pitanja
 
7.                  Informacije, pitanja i prijedlozi
 

Najave