265. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 23. studenoga 2023., u 12.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 11 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:                
                                                               
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu    
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o inkluzivnom dodatku                                                   
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o humanitarnoj pomoći                                  
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (EU)     
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (EU)                                                                                                           
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi (EU)    
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (EU)                                                                   
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (EU)                                                                       
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (EU)                                                                                         
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o turizmu                                                       
 
 1. Prijedlog smjernica upravljanja javnim dugom za razdoblje 2024. - 2026.               
 
 1. Prijedlog odluke o višegodišnjem financijskom doprinosu Međunarodnom odboru Crvenog križa                                                                                                                  
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s potporom za realizaciju projekta izgradnje i opremanja središnjeg kompleksa Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“          
 
 1. a)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za očuvanje proizvodnje  prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge
       b)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge                                                                                             
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu                                               
 
 1. 17.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Biogradu na Moru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
        17.2.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Samoboru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
       17.3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Dubrava za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
       17.4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Vela Luka za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
       17.5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Poličnik za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
       17.6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Jelenje za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                       
 
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Završne izjave partnerskih zemalja Regionalnog stambenog programa                                                                                                        
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Administrativnim sporazumom između Inter-američke banke za razvoj i Ministarstva financija Republike Hrvatske vezano za uspostavu „EXPLEARN: Mehanizma za produljenje trajanja školskog dana“      
 
 1. Prijedlog uredbe o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu                                             
                                                                                                    
21.      Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za razdoblje svibanj - listopad 2023.

22.     Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad održavanjem 16. večeri članova i prijatelja Udruge i Zaklade Prsten

23.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog odluke o proglašenju 11. svibnja „Nacionalnim danom palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj“ (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora).                          

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport  (EYCS), 23. i 24. studenoga 2023.
b)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 27. studenoga 2023.
c)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social Policy), 27. i 28. studenoga 2023.                                                          
 
 1. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti i Obrazloženo mišljenje Europske komisije:
 
 1. broj 2023/0220, u vezi s transeuropskom prometnom mrežom
 2. broj 2023/0221, u vezi s cestovnim prijevozom tereta
 3. broj 2023/0222, u vezi s duhanskim proizvodima
 4. broj 2023/2092, u vezi s kaznenim postupkom
 5. broj 2021/2259, u vezi s plavoperajnom tunom                                        
 
 1. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na repliku Europske komisije u predmetu pred Sudom Europske unije                                                                                      
 
 1. Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na:
 
a)         Zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 114/23. i 125/23.)                                                          
b)         Zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 22. stavka 1. i članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 33/23.)                                                                       
 
 1. Prijedlog nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s Akcijskim planom za otklanjanje utvrđenih rizika (ograničeno)
    
 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće                                                                                                           
 
 1. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
       b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu   
                                               
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi
 

Najave