287. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 22. veljače 2024., u 13 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 11 na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. 1.1.      Prijedlog uredbe o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama
1.2.      Prijedlog uredbe o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama
1.3.      Prijedlog uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi
1.4.      Prijedlog uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
1.5.      Prijedlog uredbe o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije u zatvorskom sustavu
1.6.      Prijedlog uredbe o dodacima za zvanja službenika pravosudne policije
1.7.      Prijedlog uredbe o visini dodatka za zvanja policijskih službenika
1.8.      Prijedlog uredbe o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ iz okvirnog zajma
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o razgraničenju isključivih gospodarskih pojaseva
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima
 
 1. Prijedlog programa stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije gradnjom 36 višestambenih zgrada
 
 1. Prijedlog programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026. godine
 
 1. Prijedlog državnog programa sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023. - 2027.
 
 1. Prijedlog odluke o primjeni poticajnih mjera na području Općine Bogdanovci
 
 1. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Pirovac, Općini Pirovac, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Torine
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje ugovora o nabavi usluga tiska, pakiranja, distribucije, povrata, OCR, pripreme za ocjenjivanje, obradu podataka i arhiviranje nacionalnih ispita
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje ugovora o nabavi usluga tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature u 2024. godini
 
 1. Prijedlog odluke o određivanju temeljnih registara
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Albanije o suradnji u području obrane
 
 1. Prijedlog godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2024. godinu
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o partnerstvu vezanom uz Nacionalne frankofonske inicijative (2023. - 2026.) između Međunarodne organizacije Frankofonije i Republike Hrvatske.
 
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)           Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 25. - 29. veljače 2024.
b)        Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. veljače 2024.
 
 1. Prijedlog odluke o plaći dužnosnika i zaposlenika sigurnosno-obavještajnih agencija (tajno)
 
 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom članka 2. točke 2. te članaka 5., 6. i 8. Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova („Narodne novine“, broj 116/18.) - davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 
 1. a)        Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)
b)           Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata  (ograničeno)
 
 1. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. - usmeno izvješće
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi.


Najave | Andrej Plenković