289. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 29. veljače 2024., u 13 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 11 na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU)

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (EU)

9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

10. Nacrt konačnog prijedloga zakona o upravnim sporovima

11. Nacrt konačnog prijedloga zakona o dostavi sudskih pismena

12. Nacrt konačnog prijedloga zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr.

13. Prijedlog programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine

14. Prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2024. godinu

15. Prijedlog programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine

16. Prijedlog programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine

17. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru pravosuđa i uprave za sklapanje ugovora o izvođenju radova izgradnje južne zgrade i podzemne garaže na Trgu pravde u Zagrebu i suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini

19. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela autoceste AC 3, u k.o. Ježevo

20. Prijedlog odluke o produljenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine

21. Prijedlog zaključka o ustupanju dijela prostorne infrastrukture Brodarskog instituta d.o.o. u likvidaciji Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, za projektni prijedlog kojim se osniva Centar izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za održivu plavu ekonomiju

22. Prijedlozi zaključaka o prihvaćanju:

a)         Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
b)         Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama
c)         Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju i Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti

23. Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom o namjeri Radne skupine za Zapadni Balkan o suradnji u području borbe protiv krijumčarenja migranata

24. Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom 1. sjednice Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana

25. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Europske povelje o vjetru

26. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad znanstvenim skupom Gospodarenje šumama hrasta lužnjaka u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

27. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
a)        Prijedlog zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru)
b)        Poslovnik o načinu rada Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
  1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 4. i 5. ožujka 2024.          
b)        Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 4. ožujka 2024.                                                         
 
  1. Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2024. godinu (vrlo tajno)                                                                                             
 
  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Centru za restrukturiranje i prodaju za sudjelovanje u dokapitalizaciji društva Petrokemija d.d., tvornica gnojiva       
 
  1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće                                                                                                                  
 
  1. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu
b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu                        stečevinu Europske unije za 2024. godinu                                    
 
  1. Kadrovska pitanja
 
  1. Informacije, pitanja i prijedlozi.       


Najave