5. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 20. kolovoza 2020. godine, u 10.00 sati u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                        
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumama                                       
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (EU)       
 
4.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske meteorološke organizacije o pravnom statusu i djelovanju Ureda za projekte Svjetske meteorološke organizacije u Republici Hrvatskoj  
                     
5.         Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.                                          
 
6.         Prijedlog uredbe o proglašavanju posebnih rezervata „Modro oko i jezero Desne“, „Ušće Neretve“ i „Kuti“                                                                                               
 
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sunja za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                                                
 
8.         Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministra kulture i nacionalne baštine Republike Poljske za godine 2020. - 2023.                         
 
9.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o stanju sektora vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2018.  
                                                                                       
10.       Privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini              
 
11.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za lipanj 2020.                                                                             
12.       Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2019.                                                                                                                        
 
13.       Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2019. godinu                                                                   
 
14.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
           
            a)         obilježavanjem 200. obljetnice osnutka Arheološkog muzeja u Splitu (Split, 22.   kolovoza i prosinac 2020.)                                                                  
            b)         55. Vinkovačkim jesenima (Vinkovci, 11. do 20. rujna 2020.).   
             
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec srpanj 2020. – usmeno izvješće                                                                                        
           
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                          
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                          
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 

Najave