54. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 22. travnja 2021. godine, u 12.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam do sutra do 9.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
  1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                          
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                     
3.         Nacrt prijedloga zakona o gospodarenju otpadom (EU)                                         
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji    
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (EU)                                                                                                                               
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih        životinja                                                                                                                   
 
7.         a)         Prijedlog standarda razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj                           
b)         Izvješće o radu Radne skupine za provedbu aktivnosti na redizajnu sustava e-Građani                                                                                                               

8.         Nacrt prijedloga strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu                                                                                                      
 
9.         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu                                                                                           
 
10.       Prijedlog odluke o nabavi i korištenju roba strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije                                                                
 
11.       Prijedlog godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu           
 
12.       Prijedlog odluke o naknadi jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima koju plaćaju javne ustanove vezano za upravljanje zaštićenim područjima                                                                                                                               

13.       Prijedlog uredbe o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama (EU)   
 
14.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 25. listopada 2020. do 26. listopada 2024. godine
                                                                                                                                   
15.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje             kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od   interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu                              
 
16.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u drugoj fazi simulacijske vježbe    Europske unije EU Integrated Resolve 2020 (EU IR20)                                      
 
17.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za održivi          razvoj                                                                                                                
 
18.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Ravna Gora za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Klenovnik za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                              
 
19.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2020. godinu                                                                                                                
 
20.       Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-       tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2020. godinu                                  
 
21.       Izvješće o radu Odbora za državnu službu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca      2020.                                                                                                                          
 
22.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Ugovora o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj                                    
 
23.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 
 
 
1.         Prijedlog stajališta za sastanak ministara nadležnih za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. travnja 2021.                                                          
 
2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                            
3.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)                             
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                         

5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave