81. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 21. listopada 2021. godine, u 8.45 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam večeras do 20.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                           
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (EU)        
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                      
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (EU) 

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“             
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika        
 
8.           a)      Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu                                                               
              b)      Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji                                                                                                                      
9.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Zdravku Mariću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru    
 
10.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći najpotrebitijim državama sukladno procjeni mehanizma COVAX donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19
                                                                                                                     
11.       Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19                                                                                               
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., Trogir, za izgradnju broda Nov. 369
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., Trogir, za izgradnju trupa broda Nov. 370

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnom zavodu za statistiku za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini za sklapanje ugovora o nabavi radova i ugovora o nabavi usluge projektantskog nadzora rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene dijela postojećeg tavanskog u novi uredski prostor te sanacije pročelja poslovne zgrade Državnog zavodu za statistiku u Zagrebu        

14.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske županije                                                                                              
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Čazmi za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                                                       
 
16.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja                                              
 
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
           
 a)        Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja i amandmana Vlade                             
 b)        Prijedlog financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu – davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora                                                  
             
18.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
            a)         izložbom „Žrtva Vukovara 1991.“, u povodu obilježavanja 30. obljetnice početka Domovinskog rata, Bitke za Vukovar i žrtve Vukovara kao simbola stradanja     
            b)         izložbom „Sloboda se njegovim imenom zove“, u povodu obilježavanja 30. obljetnice stradanja Vukovara                                                      
            c)         proslavom obilježavanja 20. godišnjice osnutka Hrvatske zaklade za znanost                                                                                                                                                          

19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 
 
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 26. listopada 2021.

2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                                                         
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće                                                                                                  
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave