Banožić: Vlada je voljna rješavati pitanja državne imovine

Ministar državne imovine Mario Banožić održao je radni sastanak sa svim županima na kojemu se govorilo o popisu prioritetnih predmeta po županijama i evidencijama nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinica lokalne i regionalne samouprave. U tom povodu ministar je večeras gostovao u Temi dana HTV-a.

Ministar Banožić rekao je kako država ima popis imovine, no način na koji se ta imovina koristi smatra spornim.

"Puno se puta dogodilo da dođemo na teren i nađemo subjekt koji koristi državnu nekretninu, a da za to nema zakonsko pravo. Imamo subjekte koji ni ne plaćaju nikakve naknade, nego su uzurpirali prostor na određeno vrijeme", istaknuo je ministar. 

Banožić smatra kako je došao trenutak da se to riješi te da već postoje određeni modeli kojima se to prije rješavalo.
"Znamo koja je imovina, no upravljanje tom imovinom nije poznato u cijelosti", kazao je.

Mnogo županija je podnijelo zahtjev za darovanje zemljišta ili za neki oblik komercijalnog odnosa, kojim imaju želju ostvarivati projekte od značaja za svoje lokalne ili područne samouprave. 

Utvrditi prioritete u državnoj imovini

"Nama je bitno da u tih 2.379 zahtjeva vidimo što je točno prioritet, a župani su to blagonaklono prihvatili. Znamo da ako jedinica lokalne ili područne samouprave na darovanje dobije određenu česticu ili nekretninu, ona ima rok u kojem ju mora privesti namjenu za koju ju je dobila od države. Prije svega se tu misli na ishođenje građevinske dozvole i tehničke dokumentacije, ali i kandidiranje prema nekima od mogućih izvora financiranja", objašnjava Banožić. 

U razgovoru sa županima željelo se vidjeli što će se točno dogoditi s dijelom tih 2.379 nekretnina i kako bi trebalo postaviti prioritete s obzirom na potencijalne izvore financiranja.

"Ni župani nisu u potpunosti upoznati što je sve kandidirano s područja njihove županije jer, osim ovih zahtjeva koji su podneseni, imamo i dio zahtjeva koji dolaze od fizičkih i pravnih osoba koje žele aktivirati državnu imovinu koja je na raspolaganju", dodaje Banožić.

Do sada potpisana 444 ugovora u području državne imovine

Ministar je istaknuo kako su do sada potpisana 444 ugovora po raznim osnovama te kako je državi bitno da kad imovina bude prenesena da bude privedena svrsi.

"Znamo da je rješavanje imovinsko pravnih odnosa preduvjet za bilo kakvo daljnje kandidiranje, a kroz privatizaciju projekata želimo riješiti imovinsko-pravni odnos, stvoriti preduvjete za financiranje tehničke dokumentacije gdje će se uključiti i drugi resori i pomoći jedinicama lokalne samouprave u pripremi i provedbi kasnije projekta. Znamo da neće moći sami financirati i dalje će postojati uključenost države kroz druge resore", dodao je ministar Banožić. 

Dokapitalizacija Batižele u Šibeniku

Država je kroz odluke Vlade donijela odluku o dokapitalizaciji Batižele. Grad Šibenik je sad vlasnik 67 posto Batižele, država 22 posto, a tu još imamo Fond za zaštitu okoliša, zaključuje Banožić. Temeljem odluke Vlade, a na tom se primjeru imovine vrijedne 350 milijuna kuna pokazalo koliko je Vlada voljna rješavati pitanja državne imovinu.

Krajem rujna u proceduri Zakon o turističkom zemljištu

Ministar Banožić potvrdio je da bi Zakon o turističkom zemljištu trebao krenuti u proceduru donošenja krajem rujna. Riječ je oko 25 milijuna četvornih metara zemljišta koje nije bilo uneseno u turistička poduzeća, a koje se i danas koristi kroz kampove ili javnu infrastrukturu. Osim što za to zemljište nije riješen pravni odnos, spriječene su i investicije.

"Nama je od najvećeg značaja da se aktivira neaktivna državna imovina. Procjenjuje se da takvim upravljanjem u proteklih 30 godina izgubljeno oko 2 milijarde kuna", rekao je ministar, zaključivši kako se nada da će se ta pogreška ispraviti i pomoći vlasnicima hotelijerskih tvrtki, vlasnicima kampova i zakupnicima da aktviraju svoje investicijske cikluse.

Izvor: HRT / Vlada RHPisane vijesti | Mario Banožić