Beroš najavio nacionalni program za mlade liječnike

Ministar zdravstva Vili Beroš u srijedu je najavio izradu nacionalnog programa za mlade liječnike s nizom mjera za poboljšanje njihova položaja i uloge u sustavu, ali i radi jačanja svih segmenata primarne zdravstvene zaštite.

"Riječ je o nizu elemenata koji se odnose na položaj mladih liječnika, uključujući materijalni i edukacijski status", izjavio je Beroš nakon preliminarnog sastanka koji je na tu temu održao s predstavnicima sva četiri medicinska fakulteta i studenata.
 
Do idućeg utorka osnovat će se radna skupina u koju će biti uključeni predstavnici fakulteta, studenata te institucija koje imaju društva ili povjerenstva za mlade liječnike. Kao voditeljica radne skupine predstavljena je liječnica Ada Barić.
 
Ona je podsjetila da već godinama u Hrvatskoj nema obaveznog stažiranja nakon diplome, te istaknula kako se "mladi liječnici počinju odmah baviti medicinom za koju nisu spremni".
 
Sada je slučaj da odmah nakon fakulteta idu raditi u hitnu službu, a da prethodno nisu sagledali sustav u cjelini. Novi program trebao bi im omogućiti da se osjećaju samostalnije i kompetentnije.
 
No, novi program neće biti zamjena za staž. Bit će dobrovoljan i omogućit će dodatno obrazovanje u općoj medicini prije odabira specijalizacije.
 
Mlade liječnike će se stimulirati da se uključe u program tako što će dobiti bodove za željenu specijalizaciju, a dobivat će i razne potpore za odlazak u manje atraktivna područja države, no ministar poručuje da se nikome neće određivati dekretom gdje će raditi.
 
"Daljnji sastanci održavat će se dinamikom koja će garantirati postizanje dogovora oko poboljšanja uloge i položaja mladih liječnika", rekao je Beroš te pozvao  predstavnike mladih liječnika da se odazovu na idući sastanak o izradi programa.
 
Istaknuo je i da se neće ulaziti u ingerenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, već će se program baviti mladim liječnicima s licencom kako bi im se olakšao ulazak u zdravstveni sustav.
 
"Prethodna zdravstvena administracija osmislila je rad pod nadzorom koji se pokazao dobrim i mi ćemo ga sada nastojati unaprijediti", rekao je ministar.
 
Jedna od svrha programa bit će i popularizacija primarne zdravstvene zaštite među mladim liječnicima jer je ona u svim segmentima kadrovski najdeficitarnija grana cijeloga sustava.
 
Program će se nastojati napraviti u što skorijem roku, a cilj je da iduća generacija liječnika, koja bude diplomirala 2024., može raditi po novom programu, rekla je Ada Barić.
 
Izvor: Hina

Pisane vijesti | Vili Beroš