Beroš: Pokrećemo Poseban program za probir i rano otkrivanje raka prostate vrijedan više od 300 tisuća eura

Slika /Vijesti/2024/Veljača/11 veljača/Akcijski plan protiv raka_Prostata_vizual.jpg

Povodom obilježavanja Svjetskog dana bolesnika ministar zdravstva Vili Beroš poručio je da se Akcijskim planom protiv raka mobiliziraju svi resursi usmjereni prema ciljanoj borbi protiv malignih bolesti uključujući i rak prostate. Kako je ranije najavljeno, pokreće se Poseban program za probir i rano otkrivanje raka prostate koji će se u pilot fazi provoditi na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Plan je obuhvatiti 10.000 muškaraca, a za provedbu su osigurani svi preduvjeti i organizacijski i financijski. Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 31. siječnja ove godine osigurano je preko 300.000 eura za provedbu programa.

''Na taj način činimo ključan korak prema realizaciji Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate što nas svrstava među prve države u Europi i svijetu koje provode takav program. Specifičnost Posebnog programa je snimanje multiparametrijskom magnetskom rezonancijom, a model provedbe programa izradilo je Povjerenstvo za izradu nacrta Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate pod vodstvom akademika Željka Kaštelana'', kazao je Beroš.
 
Uključivanjem multiparametrijske magnetske rezonancije u sklopu Posebnog programa za probir i rano otkrivanje raka prostate pruža se mogućnost vizualizacije sumnjivih promjena u prostati u kombinaciji s procjenom individualnog rizika. Ukoliko se dijagnosticira rak prostate, odluka o liječenju svakog pacijenta bit će donesena kroz odluku multidisciplinarnog konzilija koji će osigurati najbolji pristup liječenju za svakog pacijenta i podići kvalitetu liječenja raka prostate.
 
''Ovakav pristup je temeljen na preporukama Europskog vijeća iz prosinca 2022. godine i Hrvatska je ovim pravodobno osmišljenim programom jedan od predvodnika u Europskoj uniji. Prije provedbe na nacionalnoj razini u prvoj godini planiramo provesti ovaj program na razini Grada Zagreba i Zagrebačke županije gdje su u program uključeni svi domovi zdravlja, a dodatna dijagnostika i liječenje se provode u Kliničkom bolničkom centru Zagreb i Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. U navedeni program uključujemo 10.000 muškaraca u dobnoj skupini od 55 do 69 godina, kada raste pojavnost raka prostate, te nam je cilj uvidjeti potencijalna uska grla u zdravstvenom sustavu i odrediti mjere kojima ćemo osigurati uspješno provođenje programa na nacionalnoj razini'', istaknuo je predsjednik Povjerenstva za izradu nacrta Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate akademik Željko Kaštelan.
 
Akcijski plan protiv raka uključuje provedbu nacionalnih preventivnih programa
 
Sve navedeno je dio Akcijskog plana protiv raka, što uključuje i provedbu Nacionalnih preventivnih programa. U okviru reforme zdravstva analizirani su svi nacionalni preventivni programi, te se pristupilo reviziji postojećih i uvođenju novih, kako bi se postigli bolji rezultati u prevenciji i liječenju onkoloških bolesti. Tako je već u početnoj fazi reforme, napravljena revizija i donesen redefiniran Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva i Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice. Uvedeni  su i novi Nacionalni program prevencije i ranog otkrivanja melanoma, Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća i spomenuti novi, koji se uvodi - Nacionalni program ranog otkrivanja raka prostate. Dodatni zaokret prema preventivi učinjen je kroz jačanje zdravstvene pismenosti i uvođenje preventivnih zdravstvenih pregleda.
 
U aspektu liječenja, zahvaljujući ulaganju od 55,4 milijuna eura osiguranih iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost osigurana je povijesnu nabavka 21 linearnog akceleratora za javni zdravstveni sustav kao i donošenje Nacionalne onkološke mreže i Nacionalne baze onkoloških podataka za povezivanje, praćenje i optimalno liječenje onkoloških pacijenata. U sustav su uvedene i onkološke uputnice čiji su rezultati već vidljivi u značajnom smanjenju čekanja na obradu onkološki suspektnih pacijenata u roku od 4 do 7 dana, a u postupku je uvođenje mjerenja ishoda liječenja.  
 
''Kada rezimiramo dosad učinjeno u području borbe protiv raka, ostvarili smo konkretne rezultate i snažnim intenzitetom planiramo daljnje aktivnosti za naše građane i onkološke pacijente. Naš dugoročni cilj je izgradnja novih temelja zdravstvenog sustava sa ciljem poboljšanja i rasta zdravstvenih pokazatelja, odnosno s ciljem smanjivanja pojavnosti i smrtnosti od raka te povećanja kvalitete života oboljelih od raka u Hrvatskoj'', zaključio je ministar zdravstva.

Izvor: Ministarstvo zdravstva
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Vili Beroš